Zmiany demograficzne - wyzwanie i szansa współczesności

Numer: 
180

Spotkanie koncentruje się na wskazaniu przyczyn i konsekwencji współczesnych zmian demograficznych. Zmiany demograficzne należą do jednych z najistotniejszych determinant rozwoju lub jego hamowania tak w układzie krajów, regionów jak i świata.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 18 Września, 2023 - 15:00
wtorek, 19 Września, 2023 - 15:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Zmiany w liczbie i strukturze wieku ludności to determinanta wielu zmian społecznych i ekonomicznych, ale także szansa na rozwój.
dr hab.
Dorota
Niedziółka
Miejsce spotkania: 
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

©2022 Festiwal Nauki