Żywność 4.0 – co będą jeść nasze wnuki

Numer: 
4

Już wiemy, że zagrożenie dla naszej planety związane z ociepleniem klimatu wymaga radykalnych zmian w procesach wytwarzania żywności. Utrzymanie obecnych przyzwyczajeń
żywieniowych do 2050 r. wymagałoby przeznaczenia 95% powierzchni lądowej na rolnictwo. Przemysł rolno-spożywczy staje zatem przed koniecznością transformacji. Aby sprostać
pojawiającym się wyzwaniom, potrzebne są istotne zmiany w podejściu do produkcji i dystrybucji żywności w całym łańcuchu żywnościowym. Negatywny wpływ na środowisko i
zasoby naturalne, przejawiające się również poprzez wysokie marnotrawstwo żywności, muszą zostać ograniczone. 

Równocześnie, jesteśmy świadkami czwartej rewolucji przemysłowej, zwanej przemysłem 4.0, która rewolucjonizuje automatyzację, monitorowanie i analizę łańcuchów dostaw za pomocą inteligentnych technologii. Kluczową rolę w usprawnieniu procesów produkcyjnych, redukcji marnotrawstwa i optymalizacji łańcuchów dostaw mogą odgrywać innowacje technologiczne, sztuczna inteligencja, robotyka i internet rzeczy. 

Obecnie przemysł rolno-spożywczy już reaguje na pojawiające się wyzwania. Wdrażane są praktyki zrównoważonego i precyzyjnego rolnictwa, zwiększa się asortyment żywności roślinnej. Rozwijają się również sposoby wytwarzania alternatywnych źródeł białka, a także upowszechnia się trend polegający na wykorzystywaniu produktów ubocznych i odpadów do produkcji nowych rodzajów produktów, w duchu gospodarki cyrkularnej. 

Debata nad przyszłością produkcji żywności będzie przedstawieniem aktualnych wyzwań związanych z koniecznością produkcji żywności dla coraz liczniejszej populacji w taki sposób, aby równocześnie była ona przyjazna dla środowiska. Ponadto, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jakie są możliwe kierunki rozwoju, czyli jak będzie wyglądała żywność za kilka-kilkanaście lat. Czy będzie to żywność 4.0?

Typ spotkania: 
Termin: 
piątek, 22 Września, 2023 - 18:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Debata o wyzwaniach związanych z koniecznością produkcji żywności dla coraz liczniejszej populacji w taki sposób, aby równocześnie była ona przyjazna dla środowiska Czy odpowiedzią jest żywność 4.0?
Organizator: 
dr
Andrzej
Gantner
dr hab.
Rafał
Wołosiak
prof. dr hab.
Romuald
Zabielski
dr inż.
Joanna
Ciborska
prof. dr hab.
Dorota
Witrowa-Rajchert (prowadzenie)
Miejsce spotkania: 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Aula prof. Jana Baszkiewicza – Gmach Audytoryjny Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW
Online

©2022 Festiwal Nauki