Wieczór z nauką

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Czego nie wiecie o konopiach, ale boicie się zapytać

Z konopi siewnych na świecie produkuje się ponad 25 tysięcy produktów. Przybliżymy niektóre z nich, które mogą pomóc nam w walce z wieloma niekorzystnymi zjawiskami. Opowiemy również jak bezpiecznie i legalnie uprawiać konopie.

Nauki rolnicze i leśne
 • pon., 2022-09-19 19:00
 • śr., 2022-09-21 19:00
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE_Empatia badacza. O komunikacji bez przemocy w kontakcie z imigrantami i uchodźcami

Certyfikowana trenerka komunikacji opartej na empatii wyrosłej z non violence communication Marshala Rosenberga, która przez kilka lat zajmowała się dokumentacją zbrodni wojennych dla Muzeum Holokaustu w Nowym Jorku oraz dla polskich dokumentalistów oraz realizowała program badawczy NCN, opierający się na wywiadach przeprowadzonych w środowiskach uchodźców i imigrantów z Bośni i Hercegowiny, poprowadzi warsztaty i podzieli się  narzędziami i doświadczeniami.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2022-09-19 19:00
Spotkanie festiwalowe Współcześni włamywacze – tak się kradnie (nie tylko) w Warszawie

Techniki działania włamywaczy i praktyczne zagadnienia prawne związane z kradzieżą z włamaniem.

Nauki prawne
 • pon., 2022-09-19 20:00
Spotkanie festiwalowe Czego oczy nie widzą, czyli roślinne cuda pod mikroskopem

Z pomocą mikroskopów poznamy tajniki życia roślin. Poznamy czar i moc kryjącą się w roślinie. Jak również zobaczymy jak ta magia i czas działa na nas, bo przecież rośliny są w naszym życiu i to pod różną postacią.

Nauki rolnicze i leśne
 • wt., 2022-09-20 19:00
 • czw., 2022-09-22 19:00
Spotkanie festiwalowe Kiedy wiem, a kiedy mi się wydaje? Dlaczego biologia i inne nauki potrzebują matematyki

Większość wiedzy, którą znajdujemy dziś w podręcznikach, to tak naprawdę wiara w wyniki badań innych osób. Czy ktoś to sprawdza? Jeśli tak, to w jaki sposób? Skąd bierze się postęp naukowy?

W czasie spotkania zastanowimy się nad tym, jak rygor metod naukowych i precyzja języka naukowego pozwala ludziom unikać błędów i rozumieć otaczający nas świat. Skupimy się szczególnie na współczesnej biologii, która próbuje zrozumieć, jak działają skomplikowane systemy biologiczne. W przystępny sposób porozmawiamy o analizie danych i wybranych metodach matematycznych, które używane są w laboratoriach naukowych. Na koniec odwiedzimy pracownie biologii molekularnej.

 • wt., 2022-09-20 19:00
Spotkanie festiwalowe Kulturotwórcza rola lasu

Ukazanie lasu jako źródła inspiracji twórczej w kulturze i sztuce

Nauki rolnicze i leśne
 • wt., 2022-09-20 19:00
Spotkanie festiwalowe Ponad lasami-o dronach, samolotach, satelitach słów kilka

Przedstawienie idei zdalnej obserwacji środowiska leśnego z różnego poziomu i perspektywy. Omówienie znaczenia wykorzystania aktualnych informacji obrazowych o lesie w kontekście monitoringu i ocenie jego stanu

Nauki rolnicze i leśne
 • wt., 2022-09-20 19:00
Spotkanie festiwalowe Akcja AB w 1940 roku

Akcja AB - znana też jako Nadzwyczajna Akcja Pacyfikacyjna była naturalną kontynuacją represji prowadzonych konsekwentnie przez niemieckich okupantów od pierwszych dni wojny z Polską. Poprzedzały je, Operacja Tannenberg, Intelligenzaktion, masowe egzekucje w lasach piaśnickich, w tzw. dolinie śmierci pod Bydgoszczą. Także Warszawa i jej okolice miały już za sobą mordy w Zielonce, Natolinie, w ogrodach Sejmowych, na terenie Gór Szwedzkich i w samych Palmirach. Do Akcji AB Niemcy przygotowywali się bardzo starannie od stycznia 1940 r., a jej kulminacyjnymi punktami były aresztowania z końca marca 1940 i masowe egzekucje dokonane w Palmirach w końcu czerwca tego roku.

Nauki humanistyczne
 • śr., 2022-09-21 19:00
Spotkanie festiwalowe Czego nie wiecie o konopiach, ale boicie się zapytać

Z konopi siewnych na świecie produkuje się ponad 25 tysięcy produktów. Przybliżymy niektóre z nich, które mogą pomóc nam w walce z wieloma niekorzystnymi zjawiskami. Opowiemy również jak bezpiecznie i legalnie uprawiać konopie.

Nauki rolnicze i leśne
 • pon., 2022-09-19 19:00
 • śr., 2022-09-21 19:00
Spotkanie festiwalowe Jak znaleźć wolne przestrzenie w mieście i jak je zagospodarować w sytuacji kryzysowej?

W obliczu postępującej urbanizacji, a także licznych sytuacji kryzysowych (pandemia, kryzys uchodźcy, kryzys ekonomiczny), kluczowym staje się racjonalne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, gwarantującej z jednej strony wykorzystanie terenów nieużytkowanych, poprzemysłowych, z drugiej zapewnienie godnych warunków życia mieszkańców. Jednym z rozwiązań wpływających korzystnie w miastach jest efektywne gospodarowanie obszarami pustymi, niezagospodarowanymi w tkance miejskiej oraz rozsądne wprowadzanie zieleni.

Podczas wykładu zostanie zaprezentowany przykład zastosowania analizy przydatności terenu do wyznaczenia optymalnej przestrzeni do zagospodarowania. Na tej podstawie możliwe jest stworzenie zestawu rekomendacji, mających na celu pomóc gminom tak zarządzać posiadanymi rezerwami terenowymi, aby możliwie jak najszybciej móc je zaadaptować na wyżej podane cele.

Nauki techniczne
 • śr., 2022-09-21 19:00
Spotkanie festiwalowe Schizofrenia choroba taka jak inne

Współcześnie obserwujemy dynamiczne zmiany w podejściu do rozumienia schizofrenii oraz w stosowaniu metod terapeutyczno-leczniczych. Zmianie uległa także definicja zdrowienia. To nie jest już tylko brak objawów schizofrenii, ale również odbudowanie wiary w siebie, poczucia sprawstwa, rozwój zasobów, aktywne uczestnictwo w procesie leczenia/zdrowienia i branie za nie odpowiedzialności. Rozwój środowiskowych systemów wsparcia w lokalnych społecznościach stworzył możliwość kontynuowania leczenia po hospitalizacjach, a także przyczynił się do zmiany spojrzenia na choroby psychiczne, jak na choroby takie jak inne. Jedną z konsekwencji tych zmian jest powstawanie pierwszych w Polsce grup samopomocowych tworzonych przez osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Dzięki ich działalności osoby po kryzysach psychicznych zaczęły zmieniać rolę z biernego pacjenta na aktywnego eksperta przez doświadczenie. Jedną z takich grup jest Grupa Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP. Kolejną konsekwencją zmiany wizerunku osób z doświadczeniem schizofrenii są zmiany w organizacji opieki psychiatrycznej w Polsce. W ostatnich latach wprowadzono kursy dla asystentów zdrowienia oraz doradców zdrowienia, czyli osób po kryzysach psychicznych. Osoby te są przygotowywane do podjęcia współpracy z zespołami medycznymi i terapeutycznymi w szpitalach psychiatrycznych, poradniach, zespołach leczenia środowiskowego czy środowiskowych systemach wsparcia. Osoby z doświadczeniem schizofrenii podejmując rolę eksperta przez doświadczenie, jako asystenta zdrowienia lub doradcy zdrowienia stają się partnerami profesjonalistów, członkami zespołów terapeutycznych, co potwierdza, że schizofrenia jest chorobą taką jak inne, z którą można godnie żyć, samorealizować się i wspierać innych.

Nauki społeczne
 • śr., 2022-09-21 19:00
Spotkanie festiwalowe Słoń leśny i inni przedstawiciele fauny plejstoceńskiej

W 1962 roku, przy ulicy Leszno na warszawskiej Woli został odnaleziony szkielet plejstoceńskiego słonia leśnego (Palaeoloxodon antiquus). W badanie szczątków został zaangażowany świeżo upieczony pracownik PAN Muzeum Ziemi w Warszawie – Gwidon Jakubowski. W 60 rocznicę tych wydarzeń, dr Gwidon Jakubowski opowie nam o okolicznościach tego odkrycia. Poznamy historię badań słonia leśnego – w Polsce i na świecie. Dowiemy się również, czym charakteryzował się plejstocen, czyli epoka w dziejach Ziemi trwająca pomiędzy 2,58 mln a 11,7 tys. lat temu. Opisane zostaną również inne zwierzęta, które żyły w tym samym środowisku w trakcie trwania ciepłego okresu zwanego interglacjałem eemskim (ok. 130–115 tys. lat temu). Dr Jakubowski opowie również o bogatej faunie późniejszego zimnego okresu, tj. zlodowacenia Wisły (ok. 115–11,7 tys. lat temu). Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładzie. Wstęp wolny.

Nauki o Ziemi
 • śr., 2022-09-21 19:00
Spotkanie festiwalowe Życie w ciągłym stresie - w obliczu wojny

Po ciężkim okresie pandemicznym, przyszedł kolejny tragiczny dla ludzkości okres wojny. Sytuacja na wschodzie wpływa na każdego z nas, jedni mają rodzinę na Ukrainie, a drudzy codziennie spotykają się ze wschodnimi sąsiadami w pracy. Nieustannie napływające informacje o kolejnych działaniach wojennych generują w nas silne, negatywne emocje, takie jak strach czy złość. Towarzyszą temu liczne zmiany fizjologiczne, psychologiczne oraz behawioralne. Nasz organizm próbuje poradzić sobie z tym negatywnym stanem. Przeżywamy reakcje alarmowe oraz przystosowawcze. Niekiedy prowadzą one do reakcji wyczerpania, jednak jednostka stara się do nich nie dopuścić. Jest w stanie pokonać stres dzięki podejmowanym wysiłkom, które stale modyfikujemy po ocenie poznawczej tego co dzieje się wokół nas. Działania te mają na celu pokonanie wymagań stawianych człowiekowi, które wstępnie oceniane są przez jednostkę jako obciążające i przekraczające jej zasoby. Jedni działają zadaniowo szukając aktywnie informacji na temat tego w jaki sposób można rozwiązać wyzwania. Osoby bardziej emocjonalne zorientowane są na swoich osobistych przeżyciach oraz silnie rozmyślają o tym co mogłyby zrobić, jednak aktywnie nie podejmują tych działań. Są też osoby, które odsuwają od siebie myśli o problemie i angażują się w czynności zastępcze np. wzmożoną pracę czy naukę. WHO podkreśla, iż zdrowie to nie tylko brak fizycznej, widocznej choroby, a jest to stan pełnego dobrostanu społecznego zarówno fizycznego jak i psychicznego. Każdy z nas posiada zasoby zdrowia psychicznego. To elementy, które wspomagają nas w obronie przed czynnikami wywołującymi stres lub w walce jego pokonaniu. Są nimi na przykład: prężność psychiczna rozumiana jako zdolność elastycznego przystosowywania się do ciągle zmieniających się wymagań otoczenia, jak również poczucie własnej skuteczności to element dający jednostce przekonanie, że jest zdolna osiągnąć zamierzony cel.

Nauki społeczne
 • śr., 2022-09-21 19:00
Spotkanie festiwalowe Zdrowe, wspierające środowisko zamieszkania i jego znaczenie w strukturze miasta

Długotrwała izolacja wywołana koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa ma niszczący wpływ na naszą kondycję psychiczną i więzy społeczne. W takich warunkach dobrze sprawdza się idea współzamieszkiwania. Współzamieszkiwanie to wspólnota składająca się z kilku, kilkunastu osób (młodszych i/lub starszych) dzielących ze sobą wspólne przestrzenie jak np. dziedziniec, podwórko lub kuchnia z przestrzenią dzienną.

W ramach wykładu zostanie podjęta dyskusja, jakie są możliwości wdrożenia idei współzamieszkiwania w polskich miastach i jakie znaczenie ma wprowadzanie zieleni osiedlowej i przestrzeni wspólnych.

Nauki techniczne
 • śr., 2022-09-21 19:30
Spotkanie festiwalowe Duże miasto a strefa podmiejska. Plusy i minusy

Występujące obecnie sytuacje kryzysowe oraz rozwój pracy zdalnej otworzyły nowy rozdział w relacji pracownik – pracodawca, ale także zmieniły preferencje zamieszkania wielu Polaków. Sytuacja ta może wpłynąć na wzrost atrakcyjności mniejszych ośrodków, zwłaszcza w strefach podmiejskich dużych miast, które oferują większe bezpieczeństwo w oparciu o lokalne społeczności i bliskie sąsiedztwo środowiska przyrodniczego, umożliwiając prowadzenie aktywności w większym zakresie niż w dużym, zatłoczonym mieście.

Podczas wykładu przedstawiona zostanie analiza komfortu zamieszkania w miastach strefy podmiejskiej Warszawy wraz z oceną bezpieczeństwa i jakości zamieszkania w badanych miastach. Jako efekt końcowy wskazane zostaną możliwe działania naprawcze, tak, aby strefa podmiejska rozwijała się w sposób zrównoważony.

Nauki techniczne
 • śr., 2022-09-21 20:00
Spotkanie festiwalowe Mapa emocji. Jak rozpoznawać i radzić sobie z emocjami?

Chociaż emocje są nam dane przez biologię, wyposażają nas w moc, która pomaga nam żyć, to jednak w wielu sytuacjach możemy mieć wrażenie, że zamiast nas wspierać, tylko nam to życie utrudniają. W każdym wieku, ale szczególnie, gdy jest się młodym i dopiero odkrywa się siebie, otaczający świat i innych ludzi, codziennie można przeżywać wiele różnych emocji. Dorastanie – choć fascynujące – to często też trudny i burzliwy okres w życiu, przez co nieraz można poczuć się jak na emocjonalnej karuzeli.

Warsztat dedykowany jest dla młodzieży, która chciałaby porozmawiać o emocjach i zapoznać się z ich tajnikami. Jego celem jest podniesienie kompetencji emocjonalnych. Wspólnie poszukamy odpowiedzi, czym są emocje, jakie mamy emocje, czemu one służą, gdzie powstają (trochę o sekretnym życiu mózgu i funkcji poznawczych) i w jaki sposób nasze ciało je komunikuje. Na zajęciach też odpowiemy na pytania, dlaczego emocje są ważne, jak je rozpoznawać oraz jak o nich rozmawiać, wykorzystując w tym celu mapę emocji. Jest to narzędzie, które pomaga odnaleźć się w swoich emocjach, rozpoznawać je, rozumieć i nazywać to, co się czuje i jak to się przejawia w ciele. A to pozwoli na pójście dalej – na skorzystanie ze strategii efektywniejszego radzenia sobie z emocjami trudnymi i zadbania o siebie.

W związku z tym, że sama wiedza teoretyczna nie wystarcza, aby sprawnie poruszać się we własnych emocjach, spotkanie będzie poprowdzone w formie warsztatu – interakcji z uczestnikami, którzy będą mogły zadawać pytania, dzielić się swoimi przemyśleniami, wykonają wspólnie ćwiczenie z mapą emocji.

Nauki społeczne
 • śr., 2022-09-21 20:00
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE_Gdyby do nas przyszła... Wpływ wojny na stan psychiczny człowieka

Wir konfliktów obejmuje ludność cywilną niezależnie od jej woli. Ludzie ci cierpią bezpośrednio, odnosząc rany i ponosząc śmierć, narażeni na ataki na godność i nietykalność, ale i pośrednio: tracąc rodziny, patrząc na krzywdę dręczonych na ich oczach bliskich, żyjąc poniżej granicy ubóstwa, bez jakiejkolwiek pomocy.

Ataki na kobiety, definiowane jako: „każdy akt przemocy, bazujący na zróżnicowaniu płci, którego rezultatem lub prawdopodobnym rezultatem jest fizyczna, seksualna lub psychologiczna krzywda albo cierpienie, a także groźba takich ataków”, są powszechne podczas konfliktów zbrojnych. Wszelkie ataki na tle seksualnym na godność i nietykalność w większości społeczeństw wiążą się ze społeczną stygmatyzacją kobiet, które są ich ofiarami. Większość kobiet, które są ofiarami ataków na tle seksualnym, nie uzyskuje wystarczającej, bądź nie uzyskuje wcale pomocy medycznej.

Z grupy bezpośrednich ataków na dzieci jedne z największych szkód w ich rozwoju wyrządza pobór do wojska. Jest to masowo stosowana praktyka podczas konfliktów zbrojnych. Skutkiem czynnego udziału dzieci w konfliktach zbrojnych są liczne zgony, a także psychiczne oraz fizyczne okaleczenia, całkowicie zniekształcające psychikę dzieci i powodujące często nieumiejętność ich przystosowania się do życia w sytuacji innej niż konflikt zbrojny.

Poprawa sytuacji ludności cywilnej wymaga bardzo wielu działań, w tym skoordynowanych akcji obejmujących: promocję poszanowania praw człowieka (wynikających z prawa praw człowieka i prawa humanitarnego) oraz rządów prawa. Po nich powinny nastąpić intensywne działania prorozwojowe. Całości działań powinny towarzyszyć sankcje przeciwko państwom i rządom oraz jednostkom odpowiedzialnym za ataki na ludność cywilną, a także akcje ograniczające i redukujące proces zbrojeń.

Nauki społeczne
 • śr., 2022-09-21 20:00
Spotkanie festiwalowe Turystyka weekendowa i obszary wiejskie. Przyszłość czy konieczność?

W warunkach ograniczeń spowodowanych sytuacjami kryzysowymi istnieje potrzeba znalezienia nowych terenów zapewniających regenerację i wypoczynek mieszkańców miast. Wyznaczenie dodatkowych terenów dla indywidualnej turystyki weekendowej pozwoli na odciążenie istniejących terenów rekreacyjnych miast, a także pozwoli na znalezienie wytchnienia na łonie natury.

W ramach wykładu podjęta zostanie dyskusja, jak i gdzie zidentyfikować tereny mogące pełnić funkcję turystyczno-rekreacyjną położone w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich sąsiadujących z miastem. Dzięki temu systematyczne i zaplanowane działania i inwestycje wpłyną także pozytywnie na rozwój tych gmin.

Nauki techniczne
 • śr., 2022-09-21 20:30
Spotkanie festiwalowe Czego oczy nie widzą, czyli roślinne cuda pod mikroskopem

Z pomocą mikroskopów poznamy tajniki życia roślin. Poznamy czar i moc kryjącą się w roślinie. Jak również zobaczymy jak ta magia i czas działa na nas, bo przecież rośliny są w naszym życiu i to pod różną postacią.

Nauki rolnicze i leśne
 • wt., 2022-09-20 19:00
 • czw., 2022-09-22 19:00
Spotkanie festiwalowe Mroczne zagadki kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 8

W 1945 r. Strzelecka 8 była centrum komunistycznych zbrodni przeciwko Narodowi polskiemu. To tu przewożono najważniejszych więźniów politycznych wywodzących się z kręgów Polskiego Państwa Podziemnego.  Tutaj byli oni brutalnie przesłuchiwani a następnie mordowani. Ich zwłoki wrzucano do bezimiennych dołów śmierci. Kim byli funkcjonariusze, tworzący komunistyczny aparat bezpieczeństwa? Jak przebiegały przesłuchania w areszcie przy ul. Strzeleckiej 8? Jak wyglądają ekshumacje ofiar komunistycznego terroru?

Nauki humanistyczne
 • czw., 2022-09-22 19:00
Spotkanie festiwalowe Przemoc w Rodzinie - diagnoza zjawiska i procedury postępowania

Warsztat dotyczyć będzie zjawiska przemocy w rodzinie. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące kwestie: jak definiować przemoc, rodzaje i fazy przemocy, konsekwencje oraz procedury postępowanie w sytuacji podejrzenia występowania przemocy w rodzinie. Omówione zostaną czynniki wpływające na pozostawanie w sytuacji przemocy oraz podstawowe strategie podejmowane przez osoby stosujące przemoc.

Nauki społeczne
 • czw., 2022-09-22 19:00
Spotkanie festiwalowe Zaburzenia po traumie - PTSD

Celem wykładu jest prezentacja wiedzy na temat możliwych konsekwencji doświadczeń traumatycznych w kontekście czynników podatności oraz aktualnych modeli rozumienia czynników powodujących rozwój zaburzeń po traumie w postaci PTSD, a także prezentacja form terapii o potwierdzonej naukowo skuteczności w pracy z tym zaburzeniem.

Zgodnie z obowiązującymi kryteriami diagnostycznymi DSM-5 i ICD-10/11 osoby które przeżyły doświadczenia o charakterze traumatycznym mogą rozwinąć zespół stresu pourazowego (PTSD).

Na wykładzie zostaną przedstawione dokładne kryteria diagnostyczne zespołu stresu pourazowego(PTSD) w kontekście praktycznych wskazówek dotyczących rozpoznawania zachowań dysfunkcyjnych po traumie w przypadku osób dotkniętych tym zaburzeniem.

Ponadto zostaną przedstawione metody terapii zgodne z wytycznymi WHO, NICE i APA dotyczące leczenia osób, które przeżyły doświadczenia o charakterze traumatycznym i rozwinęły zespół stresu pourazowego (PTSD).

Nauki społeczne
 • czw., 2022-09-22 19:00
Spotkanie festiwalowe Jak pomagamy i dlaczego? Wolontariat jako zachowanie prospołeczne

Prelekcja dotyczyć będzie zjawiska pomagania, w oparciu o poprawne rozróżnienie różnego rodzaju zachowań pomocowych. Rozważone zostaną zagadnienia dotyczące wolontariatu – jego definicji oraz klasyfikacji. Największa uwaga poświęcona zostanie motywacji do pomagania. Pojawi się odpowiedź na pytanie „dlaczego (nie)pomagamy?” w oparciu o teorie prospołeczności i liczne przykłady. Omówione zostanie zjawisko altruizmu – czy jest on możliwy? Pojawią się treści dotyczące czynników hamujących lub wspierających akt bezinteresownej pomocy. Przedstawione zostaną przykłady działań wolontariackich w ostatnich miesiącach wraz z próbą określenia motywacji wolontariuszy do działania. Prelekcja pozwoli oszacować prawdopodobieństwo zaangażowania się w wolontariat w przyszłości i poznać własny sposób spostrzegania zjawiska pomocy innym. Słuchacze zapoznani zostaną z szeregiem wyjaśnień aktu udzielenia/nieudzielenia pomocy w różnych okolicznościach.

Nauki społeczne
 • czw., 2022-09-22 20:00
Spotkanie festiwalowe Rządy prawa - wspólna sprawa. Czyli jak usprawnić polskie sądy

Rozsądne terminy, uczciwe procesy, kompetentni sędziowie. Co możemy zrobić, by wymiar sprawiedliwości nie był udręką?

Nauki prawne
 • czw., 2022-09-22 20:00
Spotkanie festiwalowe Banki Mleka – prozdrowotne znaczenie dzielenia się pokarmem

Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość zapoznania się z obiegiem mleka w banku mleka od dawcy do biorcy, z włączeniem zasad rekrutacji honorowych dawczyń mleka, procesami laboratoryjnymi jakim podlega mleko zanim trafi do potrzebującego pacjenta oraz kryteriami zakwalifikowania pacjentów do żywienia mlekiem z banku. Ponadto, zaprezentowana zostanie najnowsza wiedza dotycząca składu i roli pokarmu kobiecego. Omówione zostaną także uwarunkowania związane ze różnicami składu mleka u poszczególnych kobiet i na różnych etapach laktacji. Wykonane zostaną pokazowe analizy składu próbek mleka kobiecego.

Podsumowanie zajęć będzie miało charakter interaktywnego quizu.

Nauki medyczne
 • pt., 2022-09-23 18:00
Spotkanie festiwalowe Spacer z nietoperzami

Czy w mieście z jego hałasem, nocnym oświetleniem i ruchem drogowym jest miejsce dla nietoperzy? Czy stworzenia, których strategia łowiecka polega na nasłuchiwaniu echa własnych dźwięków mogą w wielkomiejskich warunkach znaleźć wystarczająco spokojne i wystarczająco zasobne żerowiska? Postaramy się o tym przy odrobinie szczęścia przekonać podczas wieczornej wycieczki, wyposażeni w chytre elektroniczne urządzenia, które pozwalają usłyszeć to, co normalnie dla ludzkich uszu niesłyszalne (i zapewne zwrócimy prowadzącym spotkanie uwagę, że nie dla wszystkich ludzkich uszu tak do końca niesłyszalne...) oraz zobaczyć to, co dla naszych oczu niewidoczne. Spróbujemy odróżniać niektóre gatunki nietoperzy na podstawie wydawanych przez nie dźwięków i zauważymy, że w wielu wypadkach ważną rolę odgrywa również to, gdzie tego czy owego nietoperza spotkaliśmy, jaka była pora dnia i co on wtedy robił. Dowiemy się przy okazji nieco o tym, jakie techniki i metody mają obecnie do dyspozycji badacze latających ssaków oraz o tym, czego jeszcze ciągle - pomimo dynamicznego rozwoju warsztatu naukowego w ostatnich czasach - nie wiemy o zamieszkujących nasz kraj nietoperzach.

Nauki biologiczne
 • pt., 2022-09-23 18:40
Spotkanie festiwalowe Brzdąc w sieci

W jakim wieku dziecko może bezpiecznie zacząć używać urządzeń cyfrowych takich jak smartfon czy tablet? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ale coraz więcej badań prowadzonych na całym świecie pokazuje, że może nawet ważniejszym pytanie od kiedy, jest jak – jakie używanie, w jaki sposób jest bezpieczne? Badanie Brzdąc w sieci przeprowadzone w Polsce w 2020 roku przez zespół z Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej pokazało, czy dzieci w wieku do 6. roku życia w korzystają z urządzeń cyfrowych takich jak smartfon czy tablet, jak często to robią i na czym takie używanie polega. W badaniu poruszono także kwestie zagrożeń związanych z używaniem urządzeń cyfrowych przez małe dzieci. Badanie Brzdąc w sieci, jak podobne badania prowadzone w innych krajach ukazują bardzo dużą potrzebę informowania o tym jak bezpiecznie wprowadzać małe dzieci w świat technologii, co robić, aby technologia wpierała ich rozwój, a nie go ograniczała. Podczas wykładu zostaną przedstawione wybrane wyniki badania Brzdąc w sieci wraz z rekomendacjami dla bezpiecznego, prorozwojowego używania urządzeń cyfrowych przez dzieci, a także rodziców.

Nauki społeczne
 • pt., 2022-09-23 19:00
Spotkanie festiwalowe Jasne, opowiem Wam absolutnie wszystko o ironii!

Kiedy nasz znajomy ogląda memy kotów w internecie, zamiast przygotowywać szkolny projekt, możemy rzucić: „Nie pracuj tak ciężko!”. Jest to wypowiedź ironiczna, której kilkuletnie dziecko, znając sytuację, mogłoby nie zrozumieć. „Ciężko? Ale jak to ciężko? Czy praca tego pana dotyczy kotów w internecie?”.

Ironia werbalna jest ogólnie definiowana jako rodzaj wypowiedzi, w której istnieje różnica między zamierzonym a dosłownym znaczeniem tego, co się mówi (Garmendia, 2018, Grice, 1975). Ironia jest używana w około 8% wszystkich wypowiedzi w konwersacjach między znajomymi przez osoby anglojęzyczne mieszkające w USA (Gibbs, 2000). Użycie ironii jest częścią biegłości pragmatycznej i umiejętnością komunikacyjną. Skuteczne komunikowanie się jest ważne dla funkcjonowania w społeczeństwie. Ludzie są często oceniani w dużej mierze na podstawie zachowań komunikacyjnych. Jednak niewiele wiadomo na temat czynników, które mogą być związane z częstością używania ironii: dlaczego niektórzy używają ironii często, a inni nie? Czy istnieje związek między osobowością a używaniem ironii? Czy ironiści mają specyficzne poczucie humoru?

W wykładzie przedstawione zostaną również metody badania użycia ironii.

W wystąpieniu pokazane będą wstępne wyniki związane z czynnikami indywidualnymi i społeczno- kulturowych związanych z używaniem ironii werbalnej, pochodzące z projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki SONATA nr 2019/35/D/HS2/01005, przyznane Natalii Banasik-Jemielniak.

Nauki społeczne
 • pt., 2022-09-23 19:00
Spotkanie festiwalowe Pogranicza: trójkąt turecko-polsko-ukraiński

„Turcja jest krajem na rozdrożu” – ten frazeologizm, często używany przez autorów przewodników turystycznych, funkcjonuje w świadomości zbiorowej przeważnie na zasadzie banalnego aksjomatu i, poza innością, wynikającej z egzotyczności, jest pozbawiony wszelkich konotacji kulturowo-obyczajowych. Nieliczne publikacje dziennikarzy, zanurzonych w obecne realia Turcji, i raporty międzynarodowych organizacji, działających na rzecz praw człowieka, w egocentrycznym społeczeństwie tak zwanej ‘cywilizacji zachodniej’ pozostają niezauważane lub świadomie ignorowane.

A jednak, pomimo pozornej egzotyczności, rozdarta pomiędzy Wschodem i Zachodem Turcja była i pozostaje częścią integralną kultury i historii współczesnej Polski i Ukrainy, które kiedyś były wspólnym organizmem państwowym.

Podczas spotkania dowiemy się o funkcjonalności Turcji w literaturze faktu, o tym, co mają wspólnego tureckie konie i Wisła, jak się siedzi na tureckim kazaniu, o Lwowie jako Bramie Wschodu i poznamy wiele innych ciekawych faktów o relacjach turecko-polsko-ukraińskich.

Nauki humanistyczne
 • pt., 2022-09-23 19:00
Spotkanie festiwalowe Franki, klauzule, zobowiązania - na co konsumentowi Europa?

Jakie znaczenie dla naszych finansów ma prawo europejskie? Jak w oparciu o nie sądy rozstrzygają sprawy z udziałem konsumentów?

Nauki prawne
 • czw., 2022-09-29 20:00
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE_Paragrafy w cyberprzestrzeni

Paragrafy w cyberprzestrzeni: złodzieje NFT, bitcoinowe oszustwa, cyberterroryzm –  czy w metaświecie potrzeba metasądu?

Nauki prawne
 • pt., 2022-09-30 20:00

©2022 Festiwal Nauki