Wykłady na 25-lecie

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Czy "kulturowy" jest "kulturalny"?

 Gawęda o dwóch przymiotnikach

Czy premiera w teatrze jest wydarzeniem „kulturalnym” czy też „kulturowym”?

We współczesnej polszczyźnie używamy obu tych przymiotników, często myląc ich sensy. Wskazuję więc pokrótce różnicę ich zakresów znaczeniowych, genealogię semantyczną oraz konteksty historyczne. A że temat jest jak rzeka, więc spływają różne kwestie poboczne: inteligencja, ludzie kulturalni, cywilizacja itp.

Na koniec staram się ustalić, że oba te przymiotniki są pożyteczne, ale zawsze trzeba dbać o relację ich znaczeń.

 • pon., 2021-09-20 18:00
Spotkanie festiwalowe Wieża Babel – o współczesnym pomieszaniu języków

Żyjemy bez języka. Ten, którym opisujemy świat ślizga się po powierzchni lawinowo następujących zmian. Nie może uchwycić eksplozji zupełnie nowych sfer rzeczywistości, regresu i zamierania starych, splatania i rozplatania związków i zależności. Ani język tradycyjnych nauk społecznych, ani polityczny dyskurs liberalizmu czy konserwatyzmu, ani lewicowe teorie XX wieku nie pozwalają rozumieć zjawisk, które zaskakują nas swoją gwałtownością, skalą i jednocześnie pozornym brakiem racjonalności. Tak jakbyśmy nagle wpadli w ciąg outlinerów, „czarnych łabędzi” Nassima Taleba, w sposób nieprawdopodobny ułożonych jeden po drugim. Od zamachu na WTC i obrazu samolotów wbijających się w morzu ognia w strukturę wieżowców, od pojawienia się netu  i eksplozji bezpośredniej komunikacji w net wpisanej, przez kryzys 2008 roku i upadek banku, który nie mógł upaść, powrót średniowiecza w Państwie Islamskim – a w Polsce tragedię smoleńską – wreszcie przez katastrofę klimatyczną i pandemię; stale dzieje się coś, co nas absolutnie zaskakuje, co nie ma prawa się zdarzyć.

Prosi się ten proces o zrozumienie, o odrobinę światła, które pozwoli dalej żyć rozumnie. I oczywiście wielu autorów - filozofów, socjologów, ekonomistów, dziennikarzy, pisarzy i amatorów pisania w sieci – próbuje dostarczać diagnoz. Robią to w bardzo różnych językach i na bardzo różnych poziomach opisu. Zwykle te opisy są na siebie wzajemnie ślepe i głuche. Paradoksalnie, najbardziej uniwersalny język jest jednocześnie najbardziej hermetycznym – to język ekonomii. O tym, dlaczego tak jest, spróbuję opowiedzieć w czasie wykładu.

 • wt., 2021-09-21 18:00
Spotkanie festiwalowe Edukacja a praca i pieniądze – współczesne mity i fakty
 • śr., 2021-09-22 18:00
Spotkanie festiwalowe Polityka historyczna - czym jest i jaka powinna być

Polityka historyczna jest  w ciągu ostatnich kilkunastu lat jednym z najczęściej używanych pojęć w publicznych debatach i sporach. Warto się zastanowić, co ono właściwie oznacza, jaka jest jego geneza, jak wyglądał stosunek do przeszłości władz państwowych w poprzednich dziesięcioleciach, a nawet stuleciach, kiedy tego terminu jeszcze w ogóle nie znano.  Współcześnie polityka historyczna w Polsce stała się źródłem ostrych konfliktów i społecznych podziałów, a także sztandarem tych sił, które dążą do osłabienia liberalnej demokracji. Czy może być inaczej i czy możliwa jest polityka historyczna akceptująca pluralizm i różnorodność, a jednocześnie wzmacniająca wspólnotę obywatelską i narodową?

 • czw., 2021-09-23 18:00
Spotkanie festiwalowe Swojskość nieoswojona

 Wykład będzie poświęcony mitologii swojskości, która od kilkuset lat temu pozostaje jednym ze składników polskiej świadomości zbiorowej. W swej postaci zewnętrznej objawia się ona jako sielanka, jako idealizacja wiejskiego, krzepiącego trwania na uboczu i z dala, w istocie jednak jest zamaskowanym mechanizmem autodestrukcji, może nawet kulturowej apokalipsy.

 • pon., 2021-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Wspólne DNA indoeuropejskich cywilizacji?

Niezależnie rozwijające się cywilizacje dziś znalazły się w sytuacji umożliwiającej samookreślenie się wobec siebie. W odniesieniu do Europy i Indii ułatwia to ich wspólne indoeuropejskie „DNA”. To DNA „...z pewnością możemy odnaleźć w językach, którymi się posługuje ponad dwa miliardy ludzi. Nie…..możemy uwolnić się od tej schedy jeżeli posługujemy się językiem indo-europejskim. Nie jesteśmy w stanie  zadać pytań ‘gdzie?’, ‘kiedy?’, ‘kto?’ lub ‘jak?’…….albo wyrazić naszych najbardziej podstawowych działań bez częstego odwoływania się do odziedziczonego systemu mowy, w którym nasi językowi przodkowie mieli udział 6000 lat temu.” (Mallory, J.P).

 • śr., 2021-09-29 18:00
Spotkanie festiwalowe Ludzki węch w dobie pandemii

Węch człowieka był określany jako zmysł o mniejszym znaczeniu. Jednak w związku z pandemią koronawirusa zainteresowanie ludzkim węchem uległo wyraźnemu wzrostowi. W wystąpieniu przedstawiono podstawowe informacje na temat węchu oraz różnic/podobieństw w stosunku do innych zmysłów. Szczególną uwagę poświęcono jego zaburzeniom na skutek urazów i różnych zespołów chorobowych.

 • pon., 2021-10-04 18:00
Spotkanie festiwalowe "Kim bym był, gdybym nie był obywatelem?" Dante
 
Wykład dotyczyć będzie moralności życia publicznego. Przyjmuję wyraźny podział na moralność prywatną, zawodową i obywatelską i skupiam się na tej ostatniej. Analizuję wartości i normy życia publicznego, wskazuję na genezę, a przede wszystkim na konieczność obywatelskiej edukacji.
 
 • wt., 2021-10-05 18:00
Spotkanie festiwalowe O presupozycjach w powieści dziewiętnastowiecznej

Presupozycje to termin lingwistyczny, oznaczający nieprzywołane wprost, ale konieczne tło, które usensownia wypowiedź. Kiedy mówi się: król Francji jest łysy, to przyjmujemy, że Francja jest monarchią. Kiedy w powieści dziewiętnastowiecznej mówi się o potrzebie pracy, racjonalnej gospodarce, dobru wspólnym, a nawet dobroczynności – to dla zrozumienia tych haseł nie wystarczy refleksja etyczna, można zasadnie przyjąć, że chodzi o coś więcej – o nawiązanie (świadome lub nie)  do dziewiętnastowiecznych  teorii ekonomicznych – Adama Smitha, Davida Ricarda, Jeana-Baptiste’a Saya i Simonda de Sismondiego.

 • czw., 2021-10-07 18:00
Spotkanie festiwalowe Problemy ze stałą Hubble'a

Stała Hubble'a jest jednym z fundamentalnych parametrów kosmologicznych opisujących Wszechświat i jego przyszłość. Po raz pierwszy wyznaczył ją niemal sto lat temu amerykański astronom Edwin Hubble, otrzymując wartość kilkakrotnie większą od przyjmowanej obecnie. Wykład omawia historię jej pomiarów i przedstawia związane z nimi problemy. Utrzymująca się kilkuprocentowa rozbieżność między wynikami pomiarów prowadzonych różnymi metodami urosła ostatnio do rangi jednego z najpoważniejszych problemów astronomii. Znaczący udział w jego rozwiązywaniu mają astronomowie polscy.

 • sob., 2021-10-09 18:00
Spotkanie festiwalowe Co badania na zwierzętach mogą powiedzieć nam o ludzkiej ciekawości?

Ciekawość jest zjawiskiem niejednorodnym. W zachowaniu człowieka pełni kluczową rolę w jego przystosowywaniu się do zmiennych warunków otoczenia. Czy zwierzęta współdzielą te mechanizmy i w jakim stopniu? W przedstawionych badaniach zaprezentuję jeden ze sposobów analizy tego zagadnienia.

 • pon., 2021-10-11 18:00
Spotkanie festiwalowe Podziały polityczne Polaków w XX wieku
 • wt., 2021-10-12 18:00
Spotkanie festiwalowe Czy żyjemy coraz dłużej?

Często słyszymy, że już niedługo 100 lat życia nie będzie niczym nadzwyczajnym. Czy rzeczywiście żyjemy coraz dłużej, czy po prostu lepiej leczymy choroby?  Czy można określić długość życia człowieka? Od czego zależy – genów czy tego jak żyjemy? Czy znajdziemy lek na wydłużenie życia?

 

 • śr., 2021-10-13 18:00