Niemieckie obozy działające na ziemiach Polski w latach 1939-1945 – zdjęcia i materiały z badań

Numer: 
349

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej prowadzi multidyscyplinarne badania związane z funkcjonowaniem niemieckich obozów zagłady, koncentracyjnych i pracy funkcjonujących w latach 1939 - 1945. Podejmowane działania na rzecz upowszechniania nauki mają na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki, a podmiotami działającymi w sferze społecznej. Niniejsza wystawa zaprezentuje zdjęcia wykonane podczas prac terenowych prowadzonych w miejscach pamięci tj. m. in. na obszarze Obozu Zagłady Treblinka II, Obozu Pracy Treblinka I, Obozu Zagłady w Kulmhof. Na wystawie zostaną przedstawione również archiwalne zdjęcia lotnicze, mapy oraz dokumenty i relacje świadków wykorzystywane podczas badań.

Wystawa została tak przygotowana by zaprezentować wszystkie etapy badań związanych z poszukaniem obiektów i miejsc, które w wielu przypadkach nie zachowały się do dzisiaj, a pamięć o nich przemija. Zdjęcia to głównie detale, które pozostały w terenie, ale również kadry przedstawiające prace prowadzone w terenie m. in. badania archeologiczne.

Termin: 
piątek, 23 Września, 2022 - 12:00 do piątek, 30 Września, 2022 - 12:00
Opis skrócony: 
Na wystawie zostaną przedstawione zdjęcia wykonane podczas prac prowadzonych w miejscach pamięci oraz archiwalne zdjęcia lotnicze, dokumenty i relacje świadków wykorzystywane w badaniach.
dr inż.
Sebastian
Różycki
Miejsce wystawy: 
pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
Otwarcie wystawy 23.09 - oficjalne rozpoczęcie o godz. 12 - wstęp wolny. Gmach Główny PW, III piętro, Duża Aula, u wylotu głównych schodów

©2022 Festiwal Nauki