Cyfrowy model lasu

Numer: 
888

Technika trójwymiarowego obrazowania, wymagająca doprowadzenia do ośrodka w mózgu dwóch obrazów widzianych przez lewe i prawe oko, znana jest już od 1853 r., kiedy w Niemczech Wilhelm Rollman opisał i zastosował wykorzystanie uzupełniających się kolorów szkła: niebieskiego i czerwonego do przedstawienia linii w przestrzeni.
Uczestnicy lekcji będą mogli na własne oczy zobaczyć las w różnych wymiarach.

Typ szkoły: 
Forma: 
Liczba osób: 
30
Klasa od: 
Klasa do: 
Termin: 
wtorek, 22 Wrzesień, 2015 - 09:00
Czas trwania: 
180 minut
Opis skrócony: 
Obserwacja lasu (i nie tylko) w trójwymiarze
Dodatkowe informacje: 
zajęcia na sali wykładowej i w terenie (lesie)
Wykonawca
dr inż.
Krzysztof
Stereńczak
Miejsce spotkania: 
Sękocin Stary ul. Braci Leśnej 3
05-090 Raszyn