Czym są płyny? Właściwości płynów.

Numer: 
803

Podczas warsztatów z mechaniki płynów uczestnicy zapoznają się z pojęciem płynu, a własnoręcznie wykonując proste doświadczenia poznają podstawowe właściwości płynów takie jak gęstość, lepkość, ściśliwość czy rozszerzalność cieplna.

Typ szkoły: 
Dziedzina: 
Forma: 
Liczba osób: 
25
Klasa od: 
Klasa do: 
Termin: 
czwartek, 24 Wrzesień, 2015 - 10:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Podczas warsztatów z mechaniki płynów uczestnicy zapoznają się z pojęciem płynu, a własnoręcznie wykonując proste doświadczenia poznają podstawowe właściwości płynów takie jak gęstość, lepkość, ściśliwość czy rozszerzalność cieplna.
Wykonawca
inż.
Agata
Grudzień
Wykonawca
dr inż.
Andrzej
Krasiński
Miejsce spotkania: 
ul. Waryńskiego 1
02-641 Warszawa
Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej