Historia życia na Ziemi

Numer: 
707

Zajęcia skierowane do uczniów klas I-IV. W ich trakcie dzieci zapoznają się z najważniejszymi wydarzeniami w geologicznej historii naszej planety oraz zwierzętami i roślinami, które żyły przed milionami lat. Wykorzystując tę wiedzę, własnoręcznie wykonają uproszczoną tabelę stratygraficzną w formie plakatu, którą będą mogły zabrać ze sobą do domu.

Typ szkoły: 
Dziedzina: 
Forma: 
Liczba osób: 
25
Termin: 
środa, 23 Wrzesień, 2015 - 11:00
Czas trwania: 
75 minut
Opis skrócony: 
W trakcie warsztatów dzieci zapoznają się z najważniejszymi wydarzeniami w geologicznej historii naszej planety oraz zwierzętami i roślinami, które żyły przed milionami lat oraz własnoręcznie wykonają uproszczoną tabelę stratygraficzną.
Wykonawca
mgr
Marlena
Świło
Wykonawca
mgr inż.
Monika
Krzeczyńska
Miejsce spotkania: 
Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
Muzeum Geologiczne, sala nr 16