Natura 2000 – za i przeciw. Debata oxfordzka

Numer: 
819

Natura 2000 jest najmłodszą z form ochrony przyrody, wprowadzoną w 2004 roku w Polsce jako jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskie. Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje prawie 1/5 powierzchni lądowej. W jej skład wchodzi 845 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (obszarów "siedliskowych") oraz 4 proponowane obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, wysłane do Komisji Europejskiej i oczekujące na jej akceptację, a także  145 obszarów specjalnej ochrony ptaków.

Typ szkoły: 
Dziedzina: 
Forma: 
Liczba osób: 
30
Klasa od: 
Klasa do: 
Termin: 
środa, 23 Wrzesień, 2015 - 09:00
Czas trwania: 
180 minut
Opis skrócony: 
Zajęcia podczas których debatować będą obrońcy i przeciwnicy tezy, pod przewodnictwem marszałka i jego sekretarza, czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi
Dodatkowe informacje: 
warsztaty na sali konferencyjnej oraz w terenie
Wykonawca
dr
Małgorzata
Falencka-Jabłońska
Miejsce spotkania: 
Sękocin Stary ul. Braci Leśnej 3
05-090 Raszyn