Badania wytrzymałościowe ramy rowerowej

Numer: 
428

W ramach zajęć będzie przeprowadzone teoretyczne wprowadzenie w problematykę zmęczenia wysoko – obciążonych konstrukcji kompozytowych. Będą przedstawione metody pomiaru rzeczywistych obciążeń występujących podczas poruszania się nowoczesnych środków transportu po drogach. Zostanie pokazany sposób skutecznego implementowania zarejestrowanych obciążeń do prób zmęczeniowych, szczególnie pod kątem tego aby w sposób jak najkrótszy (najtańszy) udowodnić trwałość zmęczeniową konstrukcji.

W ramach zajęć uczestnicy będą mogli zobaczyć współcześnie stosowane urządzenia służące do zbierania i rejestracji dużej ilości danych pomiarowych, a następnie praktyczne wykorzystanie środowiska LabVIEW do ich obróbki.

Na zakończenie zostanie przeprowadzony pokaz działania maszyny do prób zmęczeniowych ramy rowerowej.

Typ spotkania: 
Forma: 
Dostępne od: 
9 lat
Termin: 
sobota, 26 Wrzesień, 2015 - 10:00
sobota, 26 Wrzesień, 2015 - 11:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
W trakcie zajęć przedstawione zostaną wyniki badań zmęczeniowych kompozytów epoksydowych w zastosowaniach do lekkich i nowoczesnych środków transportu na przykładzie kompozytowej ramy rowerowej. Pokażemy także próbę zmęczeniową.
Wykonawca
dr inż.
Dominik
Głowacki
Miejsce spotkania: 
Nowowiejska 24
00-665 Warszawa