Drogi do niepodległości

Numer: 
408

Wystawa ukazuje nieustające dążenie kilku pokoleń Polaków do odzyskania niepodległości. Przedstawia jak Polacy przez 123 lata niewoli w różny sposób i na różnych frontach świata próbowali przywrócić niezawisłość zniewolonej Ojczyźnie -kontynuując działania i dążenia wolnościowe swoich przodków. Przedstawiony na planszach okres zaczyna się od insurekcji kościuszkowskiej, przez czasy napoleońskie i Legiony Polskie Jana Henryka Dąbrowskiego, powstanie listopadowe, wielkopolskie, styczniowe, popowstaniowe zesłania na Syberię, aż prowadzą do I wojny światowej , Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego i ostatecznie do odzyskania wolności 11 listopada 1918 roku.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
10 lat
Termin: 
sobota, 26 Wrzesień, 2015 - 10:00
Czas trwania: 
300 minut
Opis skrócony: 
Wystawa ukazuje dążenie Polaków do odzyskania niepodległości. Pokazuje jak przez 123 lata niewoli na różnych frontach próbowali przywrócić niezawisłość zniewolonej Ojczyźnie -kontynuując działania i dążenia wolnościowe swoich przodków.
Dodatkowe informacje: 
Wystawa jest dostępna do zwiedzania od godz. 10.00 do 15.00
Organizator: 
PAN Archiwum w Warszawie
Miejsce spotkania: 
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Sala nr 126 im. Marii Skłodowskiej-Curie, I p., Pałac Staszica