Fascynujące nanowęgle: grafen, nanorurki, fulereny...

Numer: 
334

Wykład obejmie krótki wstęp do nanotechnologii (historia, przykłady zastosowań nanomateriałów), zaś jego zasadniczą treść stanowi historia odkrycia, otrzymywanie, charakterystyka fizykochemiczna oraz aktualne i perspektywiczne zastosowania technologiczne nowych odmian alotropowych - nanostruktur węglowych. Pierwszymi z nich były odkryte w 1985, zaś otrzymane w 1990 fulereny. W 1991 roku odkryto wielościenne, zaś rok później jednościenne nanorurki węglowe – które dziś znajdują coraz szersze zastosowania na większa skalę, przykładowo w ogniwach litowych i smartfonach. W 2006 roku wyizolowano zaś grafen – pojedynczą warstwę grafitową, której przypisuje się jeszcze bardziej przełomowa przyszłość, niż nanorurkom węglowym.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
16 lat
Termin: 
niedziela, 27 Wrzesień, 2015 - 13:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Nowoodkryte nanostruktury węglowe (fulereny, nanorurki, grafen) fascynują nie tylko naukowców, ale uważane są za przełomowe nowe materiały technologiczne XXI wieku.
Wykonawca
dr hab. inż.
Andrzej
Huczko
Miejsce spotkania: 
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
Sala 141, parter, korytarzem w prawo, pierwsze drzwi