Na Forum Romanum- inscenizacja rzymskiego procesu

Numer: 
382

Podstawą naszego systemu prawa prywatnego jest prawo rzymskie, które do dziś może stanowić źródło inspiracji dla rozwiązywania problemów prawnych i rozwoju instytucji

prawa cywilnego. W symulacji przedstawimy funkcjonowanie rzymskiego procesu formularnego na przykładzie kazusu zaczerpniętego ze starożytnych, rzymskich źródeł

prawniczych. Proces odbędzie się w strojach z epoki, z podziałem na role: powoda, pozwanego, pretora, sędziego. Rozwiązanie kazusu zaprezentujemy w formie skargi (actio), a następnie omówimy jej części.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
16 lat
Termin: 
sobota, 26 Wrzesień, 2015 - 11:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Symulacja rzymskiego procesu formularnego na przykładzie kazusu zaczerpniętego ze starożytnych, rzymskich źródeł prawniczych.
Wykonawca
Koło Naukowe Utriusque Iuris
Miejsce spotkania: 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
budynek Auditorium Maximum sala C