Świat biomolekuł w 3D

Numer: 
322

Wirtualny molekularny świat 3D

Trójwymiarowa wizualizacja połączona z technologią wirtualnej rzeczywistości (virtual reality, VR) pozwala badaczowi nie tylko obserwować przestrzenną strukturę układów molekularnych i atomowe ruchy które w nich zachodzą, ale także poprzez manipulatory odczuwać siły działające w tych układach. Szczególnie molekuły z których zbudowane są układy ożywione stanowią swoisty kosmos, o złożoności i rozmaitości oddziaływań przekraczającej to co obserwujemy w otaczającym nas makroskopowym świecie. W pokazie zaprezentowane zostaną nowe możliwości technologii VR.

Typ spotkania: 
Forma: 
Dostępne od: 
16 lat
Dostępne do: 
100 lat
Termin: 
sobota, 26 Wrzesień, 2015 - 10:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Z wykorzystaniem techniki 3D zaprezentowane zostaną układy molekularne istotne z punktu widzenia badań biomedycznych. Omówione zostaną również podstawy technik wirtualnej rzeczywistości i zaprezentowane nowe możliwości tej technologii.
Dodatkowe informacje: 
Wiek uczestników - uczniowie szkół średnich i wyżej
Organizator: 
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk
Wykonawca
prof. dr hab.
Bogdan
Lesyng
Wykonawca
dr
Michał
Koliński
Wykonawca
dr
Krystiana
Krzyśko
Miejsce spotkania: 
ul. A Pawińskiego 5
02-106 Warszawa
I piętro, sala konferencyjna, D204