Usprawnianie umysłu człowieka („Dr Neuronowski”) cz. II

Numer: 
78

Spotkanie ma charakter warsztatów, prezentujących  opracowany w Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN innowacyjny program terapeutyczny – „Dr Neuronowski”, adresowany usprawnianiu działania umysłu człowieka. Program obejmuje około 100 gier terapeutycznych. Narzędzie składa się z ok. 100 atrakcyjnych gier komputerowych znajdujących zastosowanie w przypadku seniorów, dzieci z rozwojowymi zaburzeniami językowymi oraz pacjentów po udarze mózgu. Demonstracja przykładowych gier terapeutycznych poszerzona zostanie o przedstawienie wyników badań uzyskanych z ich zastosowaniem, w tym także danych neuroobrazowych.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Dostępne od: 
16 lat
Termin: 
środa, 23 Wrzesień, 2015 - 17:30
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Warsztaty prezentujące innowacyjny program terapeutyczny „Dr Neuronowski”, usprawniający działanie umysłu człowieka, adresowany do seniorów, dzieci z rozwojowymi zaburzeniami językowymi oraz pacjentów po udarze mózgu
Dodatkowe informacje: 
wszystkie wykłady Klubu tematycznego pod hasłem NAUKA I ZDROWIE
Organizator: 
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Wykonawca
dr
Aneta
Szymaszek
Wykonawca
mgr
Anna
Dacewicz
Wykonawca
mgr
Kamila
Nowak
Wykonawca
mgr
Anna
Bombińska
Wykonawca
Przedstawiciele HARPO Sp. zoo
Miejsce spotkania: 
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
budynek główny Instytutu Nenckiego, sala wykładowa Centrum Neurobiologii, p.1