Wszechświat widziany przez satelitę Planck

Numer: 
315

W marcu 2015 zespól naukowców, który opracowywał dane zebrane przez satelitę Planck opublikował wyniki swoich badań. Satelita Planck bardzo dokładnie mierzył fluktuacje temperatury promieniowania reliktowego i stopień jego polaryzacji. Te nowe dane pozwalają dokładniej określić skład wszechświata i poznać bardzo wczesne etapy jego ewolucji. Na wykładzie przedstawię najważniejsze dane zebrane przez satelitę Planck i przedyskutuję wnioski jakie z nich wynikają.

Typ spotkania: 
Forma: 
Dostępne od: 
15 lat
Termin: 
sobota, 26 Wrzesień, 2015 - 15:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
W marcu 2015 zespól naukowców, który opracowywał dane zebrane przez satelitę Planck opublikował wyniki swoich badan. Na wykładzie przedstawię najważniejsze dane zebrane przez satelitę Planck i przedyskutuję wnioski jakie z nich wynikają.
Wykonawca
prof. dr hab.
Marek
Demiański
Miejsce spotkania: 
ul. Pasteura 7, sala 0.03 a
02-093, Warszawa
pełne informacje o lokalizacji: http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/