Zapłodnienie in vitro - perspektywa indywidualna i społeczna

Numer: 
278

Niemożność posiadania dziecka jest obecnie poważnym problemem – zarówno w perspektywie indywidualnej jak społecznej. Zapłodnienie in vitro to procedura z punktu widzenia medycznego prosta i dość łatwo dostępna. Do dziś w Polsce nie jest ona uregulowana prawnie. W myśl zasady, że co nie zabronione to dozwolone, procedury te są przeprowadzane bez głębszego zastanowienia nad tym, co etyczne. Podobnie jest w wielu innych krajach świata. Przedmiotem rozważań będą kwestie etyczne zapłodnienia in vitro, kwestie prawne związane z rodzicielstwem dziecka powstałego z komórek rozrodczych innych niż osoby poddające się procedurze i kwestie możliwych (pożądanych) ograniczeń dostępności zapłodnienia in vitro, a także stosunek  do matek surogatek i zarodków ludzkich.

Wykład w ramach cyklu: PRAWO I ŻYCIE

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
16 lat
Termin: 
niedziela, 20 Wrzesień, 2015 - 11:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Przedmiotem rozważań będą kwestie etyczne zapłodnienia in vitro, kwestie prawne rodzicielstwa dziecka powstałego z komórek rozrodczych innych niż osoby poddające się procedurze, kwestie możliwych (pożądanych) ograniczeń dostępności tej procedury.
Dodatkowe informacje: 
Cykl: PRAWO I ŻYCIE
Organizator: 
Wykonawca
dr hab.
Teresa
Gardocka
Miejsce spotkania: 
Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa