Program XX Festiwalu Nauki

XX Festiwal Nauki w Warszawie, pod patronatem Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk, odbył się w dniach 24 września - 2 października 2016 roku.

XX Festiwal Nauki w Warszawie był wydarzeniem, w trakcie którego zaprezentowana została szerokiej publiczności praca naukowców, ich badania oraz osiągnięcia zarówno w skali polskiej jak i światowej. Zorganizowaliśmy wydarzenia z różnych dziedzin nauki, skierowane do wszystkich grup wiekowych. Poprzez prezentację badań naukowych w otwartej i przystępnej formie informujemy o znaczeniu nauki w budowaniu społeczeństwa wiedzy i dajemy uczestnikom narzędzia umożliwiające krytyczne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość.

O tym, że Festiwal Nauki w Warszawie jest ważnym wydarzeniem świadczy nie tylko liczba przygotowanych spotkań i liczba uczestników, ale też liczba artykułów, wywiadów i odniesień w mediach. Festiwal wpisał się już w kalendarz warszawskich imprez, ale przy tak dużym przedsięwzięciu nie sposób ograniczyć się do utartych schematów i korzystać jedynie z wytyczonych wcześniej ścieżek. Staramy się by tematy poruszane na Festiwalu pomagały wyciągać wnioski z przeszłości, nadążały za współczesnością oraz wykraczały w przyszłość. W tym roku wiele debat głównych dotyczyło problemów teraźniejszego świata. „Migracje - asymilacje i odrzucenia, swoi i obcy” o kryzysie migracyjnym w Europie i opinii publicznej dotyczącej gotowości przyjmowania i udzielania pomocy uchodźcom; „Fale grawitacyjne - największe odkrycie XX wieku?” o przyszłości tych fal oraz co dotychczas o tym nic wiemy; Opisane zostały tylko tematy poruszane w ramach debat głównych, a nie można zapominać, że w trakcie Festiwalu poruszane są jeszcze dziesiątki innych problemów. Festiwal stał się miejscem wymiany poglądów i zawsze staramy się oddać głos wszystkim zainteresowanym, ponieważ jak mówił dr Maciej Geller, pierwszy i wieloletni dyrektor FN: „W nauce krytyk moich poglądów jest moim współtowarzyszem na drodze do prawdy, a nie wrogiem, którego należy zwalczać”. Staramy się w naszych dyskusjach prezentować rożne poglądy i do debat główny zapraszamy osoby z różnych środowisk naukowych.

 

Podstawowe dane XX Festiwalu Nauki w Warszawie:

 • 959 – ogólna liczba wszystkich wydarzeń, uwzględniając tematy powtarzane w kilku terminach (717 tematy spotkań);
 • 50 000 – liczba wszystkich uczestników Festiwalu;
 • 11 000 – liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy wzięli udział w lekcjach festiwalowych;
 • 125 – liczba instytucji organizujących spotkania. Przy przygotowaniu i realizacji XX Festiwalu Nauki w Warszawie pracowało ok.1000 pracowników naukowych, którym pomagali studenci i pracownicy techniczni.

 

Wydarzenia zorganizowane w ramach XX Festiwalu Nauki w Warszawie:

 • 8 debat głównych
  1. INAUGURACJA XX Festiwalu Nauki pod patronatem Grupy Azoty – Fale grawitacyjne - największe odkryie XX wieku?, debata prowadzona przez dr Stanisława Bajtlika z udziałem prof. Andzeja Krasińskiego, dr hab. Doroty Rosińskiej, dr hab. Michała Bejgera i dr Jana Grabksiego;
  2. Spór o początki Państwa Polskiego, debata prowadzona przez dr hab. Pawła Żmudzkiego z udziałem dr Grzegorza Pacy i prof. Jacka Banaszkiewicza;
  3. Październik 1956 - najważniejszy przełom w historii PRL, debata prowadzona przez prof. Dariusza Stole z udziałem prof. Andrzeja Friszke,
   prof. Pawła Machcewicza i dr Natalii Jarskiej;
  4. Meandry restrybucji - czym się kierować tworząc system ulg, świadczeń i podatków, dyskusja z udziałem dr Joanny Ratajczyk-Tuchołki, dr hab. Mikołajem Brzezińskim, red. Markiem Tejchmanem.
  5. Ile kultury w gospodarce, ile gospodarki w kulturze?, dyskusja z udziałem prof. Jerzego Hausnera i Beata Stasińska;
  6. Sienkiewicz dzisiaj - pisarz wielu pokoleń, wykład specjalny z okazji obchodów Roku Henryka Sienkiewicza prowadzony przez prof. Jolantę Sztachelską;
  7. Migracje - asymilacje i odrzucenia, swoi i obcy, debata prowadzona przez dr. Tadeusza Szwagiela z udziałem dr hab. Sławomira Łodzińskiego, dr hab. Pawła Huta i Agaty Górny;
  8. ZAKOŃCZENIE XX Festiwalu Nauki pod patronatem Grupy Azoty– Geometryczne piekno Wszechświata, wykład prof. Michała Hellera, laureata nagrody Złota Róża 2015r.

 

 • Wydarzenia przygotowane z okazji obchodów Międzynarodowego Roku Roślin Strączkowych

 

 • 227 spotkań w ramach klubów

 

 • 228 spotkań weekendowych

 

 • 9 spotkań w ramach „Wieczoru z Nauką”

 

 • 35 spotkań dla dzieci

 

 • 213 lekcji festiwalowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (415 z powtórzeniami)
 • Spotkania »

  Na spotkania festiwalowe jest wstęp wolny.
  Przy wybranych wydarzeniach jest informacja, pod jakim adresem można się zapisać, brak takiej informacji oznacza brak zapisów.

 • Lekcje »

  Dostępne tylko dla zarejestrowanych szkół