Bajeczne chipsy z owoców i warzyw

Numer: 
719

Zajęcia podzielone są na dwie części: wykład i pokaz doświadczalny (degustacja). W pierwszej części spotkania omówione zostaną metody suszenia stosowane w przetwórstwie owoców i warzyw. W drugiej części zajęć uczniowie porównają właściwości sensoryczne (smak, barwa, zapach) wybranych suszy owocowych i warzywnych otrzymanych różnymi metodami suszenia.

Typ szkoły: 
Forma: 
Liczba osób: 
30
Termin: 
czwartek, 28 Wrzesień, 2017 - 10:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Uczniowie zapoznają się z metodami suszenia owoców i warzyw. Ponadto na podstawie właściwości sensorycznych (m.in. smaku, zapachu, kruchości, barwy) porównają susze otrzymane różnymi metodami suszenia
Wykonawca
mgr inż.
Kinga
Czajkowska
Wykonawca
mgr inż.
Justyna
Kadzińska
Wykonawca
mgr inż.
Ewelina
Tryzno
Miejsce spotkania: 
ul. Nowoursynowska 159C
02-776 Warszawa
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Budynek 32, 1 piętro