Cyrylica. Czy dacie sobie z tym radę?

Numer: 
703

Podczas spotkania uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z alfabetem cyrylicznym i porównać go z łacinką, przeczytać samodzielnie najprostsze wyrazy w języku rosyjskim oraz zdobyć wiedzę na temat wspólnego pochodzenia języków słowiańskich. Warunkiem koniecznym uczestnictwa – ze względu na planowany przebieg zajęć – jest brak wcześniejszego kontaktu z żadnym z języków, dla zapisu którego używa się cyrylicy.

 

Typ szkoły: 
Forma: 
Liczba osób: 
30
Termin: 
wtorek, 26 Wrzesień, 2017 - 09:00
wtorek, 26 Wrzesień, 2017 - 10:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Podczas spotkania uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z alfabetem cyrylicznym i porównać go z łacinką, przeczytać samodzielnie najprostsze wyrazy w języku rosyjskim.
Dodatkowe informacje: 
Warunek konieczny: brak wcześniejszego kontaktu uczestników z jakimkolwiek językiem, w którym używa się cyrylicy.
Wykonawca
mgr
Jewgienij
Żejmo
Miejsce spotkania: 
Dobra 55
00-312 Warszawa
sala 01.082