Świadkowie epoki lodowej - głazy narzutowe Warszawy

Numer: 
736

Lekcja rozpoczyna się od 20-minutowego wprowadzenia w tematykę – co nam zostawił lodowiec. Podczas krótkiego pokazu zaprezentowane zostaną podstawowe informacje nt. podziału oraz zasięgu zlodowaceń, jak również kierunkach transportu głazów narzutowych, przeniesionych przez lądolód na teren Polski. Następnie przedstawione zostaną najciekawsze i najcenniejsze  pod względem przyrodniczym, chronione jako pomniki przyrody, głazy narzutowe Warszawy.

Po prelekcji uczniowie otrzymają zestawy typowych głazów narzutowych, przy pomocy których będą próbowali rozpoznawać podstawowe minerały, a następnie porównają je  z minerałami pod mikroskopem oraz fotografiami przewodnich skał narzutowych.

Podczas spotkania festiwalowego zaprezentujemy również głazy narzutowe znajdujące się przed Muzeum Ziemi, uczniowie będą musieli odnaleźć takie typy głazów, które były demonstrowane na lekcji festiwalowej.

Na zakończenie lekcji festiwalowej przygotowano pytania konkursowe z tematyki prowadzonych zajęć.

Typ szkoły: 
Dziedzina: 
Liczba osób: 
30
Termin: 
poniedziałek, 25 Wrzesień, 2017 - 12:00
wtorek, 26 Wrzesień, 2017 - 10:00
wtorek, 26 Wrzesień, 2017 - 13:00
środa, 27 Wrzesień, 2017 - 10:00
środa, 27 Wrzesień, 2017 - 13:00
czwartek, 28 Wrzesień, 2017 - 10:00
czwartek, 28 Wrzesień, 2017 - 13:00
piątek, 29 Wrzesień, 2017 - 12:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Prezentacja zabytkowych głazów narzutowych. Cel: pokazanie piękna skały – kształtu i barwy, złożoności jej budowy i procesów geologicznych w jakich powstała.
Wykonawca
mgr
Bożena
Rudnicka
Wykonawca
mgr
Karolina
Jackowiak
Wykonawca
dr
Ryszard
Szczęsny
Wykonawca
mgr
Wojciech
Macioszczyk
Miejsce spotkania: 
Al. na Skarpie 27
00-488 Warszawa
PAN Muzeum Ziemi - Budynek 27