Z nami bezpieczniej

Numer: 
724

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w ramach lekcji oferuje widowiskowe eksperymenty w obszarze ochrony przeciwpożarowej. Lekcja składa się z pięciu wydarzeń zawierających elementarne wprowadzenie teoretyczne i część praktyczną w formie pokazu lub eksperymentu z udziałem uczestników. Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z nowymi tematami i interdyscyplinarnością badań związanych z zagrożeniami i bezpieczeństwem pracy strażaka. Przedstawiony zostanie sprzęt i urządzenia wykorzystywane na co dzień podczas działań ratowniczych przez jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP i OSP.

Główne atrakcje tego wydarzenia to pokazy poligonowe i laboratoryjne:

 • badania elektroakustyczne dźwiękowych systemów ostrzegawczych w komorze bezechowej
 • sposób posługiwania się gaśnicą i pokaz gaszenia pożaru w zarodku
 • wodne roztwory środków gaśniczych w szerokim spektrum pożarów i pokaz wytwarzania pianotwórczych środków gaśniczych i ich skuteczności
 • budowa pojazdu pożarniczego i zamontowanego wyposażenia ratowniczego
 • badanie statycznego kąta przechyłu bocznego pojazdu pożarniczego, pokazem zasięgu rzutu działka wodno-pianowego oraz prądownicy
 • pokaz reakcji na ogień materiałów włókienniczych i mebli tapicerowanych
 • oznaczenia parametrów wybuchowych pyłów palnych
 • rozwoju pożaru w przestrzeni wypełnionej parami cieczy palnej

Na trasie trzy godzinnej wycieczki naukowej znajdą się laboratoria:

 • Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej
 • Urządzeń i Środków Gaśniczych
 • Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej
 • Procesów Spalania i Wybuchów
Termin: 
czwartek, 28 Wrzesień, 2017 - 10:00
Czas trwania: 
180 minut
Opis skrócony: 
Zajęcia to ciekawe pokazy dotyczące dźwiękowych systemów ostrzegawczych, sprzętu i środków gaśniczych, pojazdów pożarniczych, zagrożeń pożarowych i wybuchowych oraz gaszenia pożaru grupy "B"
Dodatkowe informacje: 
Lekcja odbywa się na poligonie doświadczalnym i laboratoriach, istnieje możliwość zabrudzenia ubrań środkiem gaśniczym. O chorobach na podłożu astmatycznym należy poinformować organizatora
Organizator: 
Państwowy Instytut Badawczy
Wykonawca
Główny specjalista ds. promocji i współpracy
Maria
Kędzierska
Wykonawca
Paweł
Stępień
Wykonawca
Daria
Kubis
Wykonawca
Dorota
Riegert
Wykonawca
bryg. mgr inż.
Daniel
Małozięć
Wykonawca
mł. bryg. mgr inż.
Wojciech
Klapsa
Wykonawca
mł. bryg. mgr inż.
Piotr
Lesiak
Miejsce spotkania: 
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów
Lekcja odbywa się na poligonie doświadczalnym i laboratoriach