Zdrowie – lekcja chemii organicznej okiem przyszłego inżyniera

Numer: 
740

Podczas lekcji przeprowadzimy typowe reakcje z każdą z grup związków organicznych: białka, tłuszcze, cukry, jak również mikro- i makroelementy i witaminy. Przed każdym z doświadczeń wprowadzimy uczniów w podstawy teoretyczne. Przybliżymy podstawowe biochemiczne przemiany w organizmie człowieka – metabolizm substancji odżywczych, oddychanie komórkowe. Każdy uczestnik warsztatów na rozdanej przez nas karcie pracy, będzie miał szansę sprawdzić się z poznanej z nami wiedzy rozwiązując proste zadania utrwalające oraz prowadzić notatki z przedstawianych przez nas mechanizmów reakcji (postaramy się rozpisywać je na tablicy). Podzielimy uczniów na grupy maksymalnie 5-osobowe. Przeprowadzimy doświadczenia równolegle z uczestnikami – każda grupa zajęciowa będzie miała do dyspozycji swoje odczynniki oraz szkło laboratoryjne. Zajęcia będą bardzo interaktywne. Zaprezentujemy:

  • Próbę skrobiową – wykrywanie polisacharydów w produktach spożywczych;
  • Reakcję biuretową – wykrywanie wiązań polipeptydowych w białkach;
  • Próbę Trommera – rozróżnianie glukozy od sacharozy;
  • Wykrywanie witaminy C – reakcja odwrotna do próby skrobiowej;
  • Właściwości utleniające H2O2 – wpływ wody utlenionej na skórę człowieka;
  • Hydrożel – otrzymywanie i zastosowanie hydrożeli w medycynie.
Typ szkoły: 
Dziedzina: 
Forma: 
Liczba osób: 
30
Termin: 
czwartek, 28 Wrzesień, 2017 - 11:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Podczas lekcji przeprowadzimy reakcje z każdą z grup związków: białka, tłuszcze, cukry, mikro- i makroelementy, i witaminy. Przybliżymy podstawowe biochemiczne przemiany organizmu człowieka.
Współorganizator: 
Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW
Wykonawca
Studentka
Eliza
Czarnecka
Wykonawca
Studentka
Katarzyna
Biliniak
Miejsce spotkania: 
ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa
Sala, w której odbędą się zajęcia będzie oznaczona plakatem Festiwalu, a drogę do niej będą wskazywały strzałki rozwieszone na Wydziale.