Zmierzyć góry...

Numer: 
640

Jakie pomiary wykonuje się w celu wyznaczenia różnic wysokości, jak opracowuje się mapy sytuacyjno-wysokościowe? Co to jest niwelator, łaty i jak wysoko skaczą ciężkie żabki?

Typ szkoły: 
Forma: 
Liczba osób: 
30
Termin: 
poniedziałek, 25 Wrzesień, 2017 - 12:00
poniedziałek, 25 Wrzesień, 2017 - 13:30
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Jakie pomiary wykonuje się w celu wyznaczenia różnic wysokości, jak opracowuje się mapy sytuacyjno-wysokościowe? Co to jest niwelator, łaty i jak wysoko skaczą ciężkie żabki?
Wykonawca
dr inż.
Janina
Zaczek-Peplinska
Wykonawca
mgr inż.
Maria
Kowalska
Wykonawca
mgr inż.
Sławomir
Łapiński
Miejsce spotkania: 
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, s.427a