50 twarzy Darwina - pokój zagadek

Numer: 
418

Czym właściwie jest proces ewolucji? Jak przebiega? Jakie czynniki go warunkują? I co do tego ma Karol Darwin? Na te i inne pytania z dziedziny ewolucjonizmu znajdziecie odpowiedź w…..przygotowanym przez nas pokoju zagadek („escape room”). Animacją grupy będą zajmować się pracownicy Instytutu Botaniki Wydziału Biologii UW.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Dostępne od: 
15 lat
Dostępne do: 
99 lat
Termin: 
sobota, 30 Wrzesień, 2017 - 11:00
sobota, 30 Wrzesień, 2017 - 13:00
sobota, 30 Wrzesień, 2017 - 16:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Jak przebiega proces ewolucji? Jakie czynniki go warunkują? I co do tego ma Darwin? Na te i inne pytania z ewolucjonizmu znajdziecie odpowiedź w przygotowanym przez nas pokoju zagadek („escape room”).
Dodatkowe informacje: 
Zajęcia wymagające zapisu (maksymalna liczba osób w grupie – 10 osób). Zapisy pod adresem e-mail: fn@biol.uw.edu.pl
Organizator: 
Wykonawca
dr
Monika
Mętrak
Wykonawca
dr
Anna
Karnkowska
Wykonawca
dr
Julia
Pawłowska
Miejsce spotkania: 
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
Zajęcia odbędą się w budynku CNBCh UW. Z uczestnikami spotykamy się w holu głównym Wydziału Biologii pod „smokiem” odpowiednio o godzinie 10:50, 12:50 i 15:50.