Co się dzieję z demokracją?

Numer: 
5

Czy "państwo prawa" jest niezbędnym elementem współczesnej demokracji i dlaczego? Jakie znaczenie ma konstytucja? Dlaczego tak łatwo dochodzi do zagrożenia demokracji? Na ile zasadne jest porównanie obecnej Polski z Węgrami pod rządami premiera Orbana? Jakie zjawiska zagrożenia demokracji występują w państwach tradycyjnego Zachodu (a więc Europy, Ameryki, Australii)? Jak możemy bronić demokracji? 

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Dostępne od: 
14 lat
Dostępne do: 
100 lat
Termin: 
niedziela, 24 Wrzesień, 2017 - 17:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Na czym polega zagrożenie demokracji w Polsce i jak do niego doszło? czy i na ile można porównać tę sytuację z antydemokratycznymi zjawiskami w świecie Zachodu?
Organizator: 
Sekretariat FN
Wykonawca
prof.
Mirosław
Wyrzykowski
Wykonawca
prof.
Mirosława
Grabowska
Wykonawca
prof.
Andrzej
Rychard
Wykonawca
prof.
Ireneusz
Krzemiński
Miejsce spotkania: 
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Aula w Starej Bibliotece UW