Czym różni się grafologia od kryminalistycznych badań pisma ręcznego

Numer: 
448

Kryminalistyczna ekspertyza pisma ręcznego jest jednym z rodzajów badań prowadzonych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Jej głównym zadaniem jest ustalenie osoby, który napisała lub podpisała kwestionowany dokument, a nadto ujawnianie fałszerstw takich dokumentów i metod stosowanych dla ich podrobienia lub przerobienia. Nauka kryminalistyki rozwija badania porównawcze pisma ręcznego, gdyż zakłada się, że tylko dysponując wzorcem do porównania, na podstawie podobieństw i różnic cech graficznych występujących w materiale dowodowym i porównawczym, można ustalić osobę piszącą lub wykluczyć podejrzanego jako wykonawcę danego rękopisu. Z drugiej strony w języku potocznym funkcjonują określenia "grafologia" i "grafolog" dla oznaczenia badań pisma ręcznego i eksperta, który takimi badania się zajmuje. Takiej grafologii nie należy jednak mylić z badaniami grafologicznymi, które nie mają podstaw naukowych i według ich zwolenników mają służyć do określania cech psychicznych wykonawcy (autora) pisma. Celem wykładu jest przedstawienie pól badawczych kryminalistycznych badań pisma ręcznego i grafologii w ścisłym znaczeniu, ilustrując je przykładami z praktyki, jak również pokazanie różnic między tymi dyscyplinami.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Dostępne od: 
12 lat
Dostępne do: 
112 lat
Termin: 
sobota, 30 Wrzesień, 2017 - 10:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Celem wykładu jest przedstawienie kryminalistycznych badań identyfikacyjnych pisma ręcznego i grafologii oraz pokazanie różnic między tymi dyscyplinami.
Wykonawca
prof.
Tadeusz
Tomaszewski
Miejsce spotkania: 
ul. Lipowa 4
00-316 Warszawa
Wydział Prawa i Administracji UW sala 1.2 parter