Dlaczego (nie) czytamy bitników?

Numer: 
45

Wydane w ostatnich latach przekłady książek pisarzy kojarzonych z Beat Generation świadczą o rosnącym zainteresowaniu polskich czytelników tym amerykańskim pokoleniowym zjawiskiem literackim. Na pisarstwo bitników jednak wciąż patrzymy jednowymiarowo, przez pryzmat zmitologizowanego buntu, tracąc z oczu jego istotne, wieloznaczne aspekty. W naszej dyskusji spróbujemy wniknąć pod powierzchnię głównej narracji o Pokoleniu Beatu, znaleźć klucze do lektury mniej entuzjastycznej, a bardziej krytycznej.

Typ spotkania: 
Dostępne od: 
15 lat
Dostępne do: 
115 lat
Termin: 
poniedziałek, 25 Wrzesień, 2017 - 16:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Na spotkaniu postaramy się bliżej spojrzeć na pisarstwo bitników, omawiając ich rozmaite aspekty, szczególnie te nie związane z ich zmitologizowanym buntem.
Organizator: 
Wykonawca
prof. dr hab.
Marek
Paryż
Miejsce spotkania: 
Hoża 69
00-681 Warszawa
Informacja o sali wywieszona będzie przy wejściu do budynku.