English through language jokes

Numer: 
204

Ucząc się języka angielskiego nabywamy sprawności językowej w różnych dziedzinach języka: w zakresie bogactwa słownictwa oraz w zakresie różnorodności struktur gramatycznych, w zakresie wymowy, ale i w zakresie pragmatyki.

W niniejszym warsztacie spojrzymy na te cztery obszary poprzez pryzmat dowcipów językowych, to znaczy każdy z tych obszarów będzie zilustrowany przykładami pochodzącymi z zabawnych użyć języka. Uczestnicy będą zachęcani do wspólnego rozswiązywaniu zagadek językowych; na przykład, do wyjaśnienia reguły, która rządzi danym dowcipem. Taka wspólna analiza zabawnych form językowych pomoże nam uświadomić sobie bogactwo języka (którego się uczymy), oraz wskazać obszary, o których mogliśmy wcześniej nie myśleć (w czasie uczenia się języka).

Typ spotkania: 
Forma: 
Dostępne od: 
15 lat
Dostępne do: 
25 lat
Termin: 
czwartek, 28 Wrzesień, 2017 - 16:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Warsztat skupi się na pomocnej roli jaką w procesie nauczania języków obcych spełniać mogą gry słowne i dowcipy.
Dodatkowe informacje: 
warsztat będzie prowadzony w języku angielskim (poziom średniozaawansowany).
Organizator: 
Wykonawca
dr hab.
Zbigniew
Możejko
Miejsce spotkania: 
ul. Dobra 55/56
00-312 Warszawa
Wydział Neofilologii UW