Jak przygotować edycję listów XIX-wiecznych?

Numer: 
340

W czasie spotkania zostaną przedstawione kolejne etapy przygotowania edycji listów XIX-wiecznych:

- Przeprowadzenie kwerendy

- Digitalizacja materiałów

- Kolacjonowanie: zasady modernizacji pisowni, lapsusy, oznaczenia tekstów nieczytelnych

- Ustalenie chronologii materiałów

- Rodzaje przypisów
- Przykłady śledztw edytorskich

Typ spotkania: 
Forma: 
Dostępne od: 
16 lat
Dostępne do: 
100 lat
Termin: 
sobota, 23 Wrzesień, 2017 - 09:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
W trakcie wykładu zostaną przedstawione poszczególne etapy przygotowania edycji korespondencji XIX-wiecznej. Uczestnicy będą mogli poznać zadania, jakie podejmuje edytor, opracowując archiwalia.
Wykonawca
dr
Aleksandra
Błasińska
Miejsce spotkania: 
Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
sala im. A. Mickiewicza