Niepełnosprawność a prokreacja. Wolno czy Nie!

Numer: 
188

 Czy społeczeństwo jest przygotowane do prokreacji osób niepełnosprawnych?  Czy Państwo jest przygotowane do prokreacji osób niepełnosprawnych? Dalsze rozważania będą koncentrować się  na względach zdrowotnych par niepełnosprawnych przygotowujących się do prokreacji. Pozwoli to określić potrzeby tych osób w różnych kwestiach takich jak finansowe, mieszkaniowe, zawodowe. Świadomość podejmowanych decyzji  powinna skutkować dobrym przygotowaniem do ciąży, porodu i połogu u osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu, ruchu oraz niepełnosprawnością intelektualną.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
15 lat
Dostępne do: 
99 lat
Termin: 
czwartek, 28 Wrzesień, 2017 - 18:00
Czas trwania: 
60 minut
Organizator: 
Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej
Wykonawca
dr
Barbara
Mazurkiewicz
Miejsce spotkania: 
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
Centrum Biblioteczno-Informacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, sala wykładowa nr 8 im. prof Jana Zaorskiego