Okiem matematyka: działanie tomografu komputerowego

Numer: 
55

Tomograf komputerowy jest jednym z ważniejszych narzędzi diagnostycznych w medycynie, umożliwiającym wgląd we wnętrze ludzkiego organizmu bez interwencji chirurgicznej. Aby mogło powstać tak zaawansowane urządzenie, niezbędne były liczne osiągnięcia z fizyki, inżynierii, informatyki i matematyki. Chcąc opisać działanie tomografu komputerowego, napotykamy kilka ciekawych problemów matematycznych związanych m. in. z przetwarzaniem obrazów i obliczeniami maszynowymi. Na wykładzie zostanie krótko przedstawiona historia powstania tomografu komputerowego i zasada jego działania. Główna część będzie jednak poświęcona problemom matematycznym związanym z działaniem tych urządzeń. Mimo że problemy te wymagają zaawansowanej wiedzy matematycznej, przybliżone one będą za pomocą elementarnych pojęć i analogii matematycznych.

Typ spotkania: 
Forma: 
Dostępne od: 
15 lat
Dostępne do: 
99 lat
Termin: 
wtorek, 26 Wrzesień, 2017 - 17:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Chcąc opisać działanie tomografu komputerowego, napotykamy kilka ciekawych problemów matematycznych. Wykład będzie próbą przybliżenia słuchaczom tych zagadnień w języku matematyki elementarnej.
Wykonawca
dr
Paweł
Bechler
Miejsce spotkania: 
Banacha 2
02-097 Warszawa
Sala 4420