Promieniowanie jonizujące jest cool

Numer: 
391

Powszechna obawa przed promieniowaniem jonizującym bierze się z niewiedzy o tym, jak działa to promieniowanie na organizm. Tymczasem już zastosowanie promieniowania jonizującego w medycynie pokazuje jego przyjacielską naturę. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z bardzo częstego zastosowania tego promieniowania w naszym życiu. Pominę znaczenie jego odkrycia dla rozwoju naszej wiedzy o świecie, ale spróbuję przekonać słuchaczy, że opanowanie własności promieniowania jonizującego przyczyniło się do rozwoju cywilizacyjnego, w tym wydłużenia życia ludzkiego.

Typ spotkania: 
Forma: 
Dostępne od: 
16 lat
Dostępne do: 
160 lat
Termin: 
niedziela, 1 Październik, 2017 - 13:30
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Promieniowanie jonizujące, którego tak wielu ludzi panicznie się boi, przyczyniło się i przyczynia do rozwoju cywilizacyjnego, w tym do wydłużenia życia ludzkiego.
Wykonawca
prof. dr hab.
Ludwik
Dobrzyński
Miejsce spotkania: 
ul. L. Pasteura 5A
02-093 Warszawa
budynek ŚLCJ, tuż za budynkiem Wydziału Fizyki, sala A - tuż przy wejściu