SPOTKANIE ODWOŁANE Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe

Numer: 
199

Jego celem jest zachęcenie do długoterminowego oszczędzania i inwestowania poprzez zwiększenie świadomości na temat różnych form oszczędzania i inwestowania, w tym w perspektywie długoterminowej,  oraz korzyści płynących z podejmowania tego typu działań.

W szczególności moduł poszerza wiedzę uczestników z zakresu metod dywersyfikacji ryzyka przy oszczędzaniu i inwestowaniu, systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem systemu emerytalnego, jak i różnych form inwestowania, w szczególności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Panel jest realizowany przez przedstawicieli Związku Banków Polskich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych oraz Fundację Giełdy Papierów Wartościowych. Projekt współorganizują z WNE UW: Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (www.nzb.pl), organizator kursów z Excela, VBA, Access i programu R LabMasters (www.labmasters.pl ) oraz Koło Naukowe Strategii Gospodarczej WNE UW (http://www.knsg.uw.edu.pl/).

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
19 lat
Dostępne do: 
100 lat
Termin: 
czwartek, 28 Wrzesień, 2017 - 17:30
Czas trwania: 
60 minut
Miejsce spotkania: 
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
Aula A