Tkanka tłuszczowa jako dziesiąty układ narządów

Numer: 
20

Tkankę tłuszczową należy obecnie uważać za odrębny układ narządów. Na układ ten składają się poszczególne elementy tkanki tłuszczowej w różnych okolicach ciała, zwane depozytami. Na wykładzie zostanie omówiona budowa anatomiczna, mikroskopowa oraz czynność fizjologiczna tkanki tłuszczowej. Zostanie także przedstawiona rola tkanki tłuszczowej w patogenezie chorób cywilizacyjnych: cukrzycy typu 2 i miażdżycy.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
16 lat
Dostępne do: 
99 lat
Termin: 
poniedziałek, 25 Wrzesień, 2017 - 16:30
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Na wykładzie zostanie omówiona budowa anatomiczna, mikroskopowa oraz czynność fizjologiczna tkanki tłuszczowej, którą należy obecnie uważać za odrębny układ narządów.
Wykonawca
prof. dr hab.
Jarosław
Wysocki
Miejsce spotkania: 
Świeradowska 43
02-662 Warszawa
sala 129 (sektor D, piętro I)