Układ scalony bez tajemnic

Numer: 
513

Stoisko przygotowane przez Koło Naukowe Mikroelektroniki i Nanoelektroniki będzie prezentować w przystępnej formie nowoczesne technologie wytwarzania układów scalonych. Prezentacja będzie uzupełnieniem wykładu przygotowanego przez dr inż. Roberta Mroczyńskiego. Zagadnienia technologiczne przedstawiane będą w postaci plakatów, filmów i prezentacji multimedialnych. Goście będą mogli obejrzeć pod mikroskopem płytki półprzewodnikowe z wykonanymi na nich podstawowymi przyrządami i ich układami. Dodatkową atrakcją będzie możliwość zrobienia sobie zdjęcia w stroju w jakim pracuje się w pomieszczeniu o podwyższonej czystości tzw. clean room-ie.

Stoiskiem opiekować się będą studenci z Koła Naukowego Mikroelektroniki i Nanoelektroniki, którzy w przystępny sposób wprowadzą gości w świat technologii układów scalonych. 

Typ spotkania: 
Forma: 
Dostępne od: 
12 lat
Dostępne do: 
105 lat
Termin: 
sobota, 30 Wrzesień, 2017 - 10:00
sobota, 30 Wrzesień, 2017 - 12:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
W trakcie pokazu uczestnicy w przystępny sposób zostaną wprowadzeni w świat technologii układów scalonych. Wśród atrakcji – oglądanie układów scalonych pod mikroskopem oraz możliwość zrobienia zdjęcia
Organizator: 
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Współorganizator: 
Studenckie Koło Naukowe Mikroelektroniki i Nanoelektroniki
Wykonawca
dr hab. inż.
Mateusz
Śmietana
Miejsce spotkania: 
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, hol przed salą 133