Za co lubimy i cenimy naszych darczyńców ?

Numer: 
461

Rola darczyńców we wzbogacaniu zasobów archiwalnych, na przykładzie PAN Archiwum w Warszawie. Zaufanie, szacunek i empatia, drogą do pozyskiwania bezcennych materiałow z prywatnych spuścizn i kolekcji. Uroczyste spotkanie z darczyńcami wyrazem wdzięczności dyrekcji i archiwistów, a także  dowodem na docenianie wartości pamiatek po przedstawicielach  polskiego  środowiska naukowego.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
15 lat
Dostępne do: 
80 lat
Termin: 
sobota, 30 Wrzesień, 2017 - 10:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Rola darczyńców we wzbogacaniu zasobów archiwalnych, na przykładzie PAN Archiwum w Warszawie.
Dodatkowe informacje: 
Wystąpieniu towarzyszy film pt. Darczyńcy"
Organizator: 
Wykonawca
dr hab.
Hanna
Krajewska
Wykonawca
Jolanta
Stasiak
Miejsce spotkania: 
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
s.123, im.M.Skłodowskiej-Curie, I p. , Pałac Staszica