Dysonanse poznawcze i fantazje, czyli dlaczego i jak tłumaczymy swoje zachowania

Numer: 
864

Dysonans poznawczy to sytuacja, w której doświadczamy dwóch sprzecznych ze sobą przekonań / sądów / wartości / myśli / odczuć, zwykle odnoszących się do naszego zachowania. Okoliczności takie pojawiają się często w momencie, gdy nasze wyobrażenie na temat rzeczywistości nie pokrywa się wyobrażeniem o tej rzeczywistości, jakie jest udziałem innych osób. Dysonans poznawczy jest zarazem doświadczeniem na tyle nieprzyjemnym, że zwykle próbujemy od niego uciec. A jak się tłumaczymy? Opowiadamy historie, wymyślamy, naciągamy rzeczywistość, koloryzujemy, fantazjujemy - czyli: poszukujemy dobrego uprawomocnienia dla naszego działania w oczach cudzych i własnych, nawet jeśli podskórnie czujemy, że jest to oszustwo. Wszystko to jest okupione wielkim stresem. Pytamy więc: po co?

Forma: 
Termin: 
środa, 25 Września, 2019 - 12:30
czwartek, 26 Września, 2019 - 11:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Dysonans poznawczy jest doświadczeniem na tyle nieprzyjemnym, że próbujemy od niego uciec. Wymyślamy historie, naciągamy rzeczywistość, koloryzujemy. Okupione jest to stresem. Pytamy więc: po co?
Organizator: 
dr
Roland
Zarzycki
Miejsce spotkania: 
Pl. Defilad 1, XII piętro, PKIN
00-901 Warszawa