Mikrofauna w powiększeniu - poznać to znaczy zrozumieć i polubić

Numer: 
605

Fascynujący świat bezkręgowców na wyciągnięcie ręki. Zazwyczaj potocznie zwane przez dzieci "robalami" bezkręgowce, takie jak straszyki, larwy owadów, pajęczaki, wije czy karaczany budzą w nas lęk i obawy. Wystarczy jednak bliżej poznać ich rolę w ekosystemach, szczegóły budowy oraz biologię, aby stały się bardziej sympatyczne i mniej przerażające. Taki właśnie ma cel nasza wycieczka naukowa po świecie bezkręgowców. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję bezpośredniego kontaktu z wybranymi gatunkami popularnych owadów i krocionogów oraz mięczaków, dowiedzą się kilku podstawowych informacji o ich roli w przyrodzie i w naszym życiu. Kolejny etap to spacer do pawilonu z bezkręgowcami, gdzie pod okiem przewodnika poznamy bardziej egzotycznych przedstawicieli świata bezkręgowców. Ostatnim punktem programu jest poznanie szczegółów budowy tych faascynujących zwierząt na podstawie ogromnych modeli wybranych gatunków owadów i pajęczaków, jak pszczoła, komar, konik polny, mrówka, chrząszcz oraz pająk. Uczestnictwo w zajęciach to wspaniała okazja, by pokonać ewentualną fobię, przekonać się do tych niezwykle pożytecznych zwierzątek i zmienić swoje podejście, tak by w przyszłości chronić naturalne środowisko, byśmy wszyscy zgodnie mogli w nim koegzystować.

Termin: 
poniedziałek, 23 Września, 2019 - 09:30
poniedziałek, 23 Września, 2019 - 10:30
wtorek, 24 Września, 2019 - 09:30
wtorek, 24 Września, 2019 - 10:30
środa, 25 Września, 2019 - 09:30
środa, 25 Września, 2019 - 10:30
czwartek, 26 Września, 2019 - 09:30
czwartek, 26 Września, 2019 - 10:30
piątek, 27 Września, 2019 - 09:30
piątek, 27 Września, 2019 - 10:30
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Świat bezkręgowców na wyciągnięcie ręki! Poznaj fascynujące zwierzęta i pokonaj fobię przez bezpośredni kontakt z karaczanami, wijami, straszykami i kilkoma innymi gatunkami owadów i nie tylko.
mgr
Agata
Borucka-Rasińska
mgr
Anna
Węgrzynowicz
mgr inż.
Żaneta
Antosiewicz
mgr inż.
Ewa
Jakowlew
Miejsce spotkania: 
ul. Ratuszowa 1/3
03-461 Warszawa
Sala edukacyjna w ptaszarni Warszawskiego ZOO, wycieczka do pawilonu z bezkręgowcami, spacer na polankę z gigabezkręgowcami.