Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Podróż do wnętrza jądra komórkowego

Jądro komórkowe to największe organellum znajdujące się w komórce, w którym możemy wyróżnić wiele funkcjonalnych i strukturalnych domen. Ponad połowę jego objętości zajmuje chromatyna składająca się z białek i DNA - nośnika informacji genetycznej. To właśnie DNA dostarcza instrukcji, jak ma funkcjonować nie tylko komórka, ale i cały organizm. Podwójna helisa DNA człowieka ma grubość ok. 2 nm,  ma dwa metry długości i zawiera 6,4 miliarda par zasad. Dlatego też jednym z fundamentalnych pytań w dziedzinie biologii jest to, w jaki sposób ta dwumetrowa nić upakowana jest w jądrze o średnicy kilkusetkrotnie mniejszej od główki szpilki. Informacji o tym, w jaki sposób DNA jest zorganizowany w struktury wyższego rzędu dostarczyły zarówno techniki mikroskopowe, jak i metody biochemiczne. Podczas wykładu postaram się omówić i pokazać część mniej znanych struktur znajdujących się na terenie jądra komórkowego oraz przedstawić, jak upakowana jest w jego wnętrzu chromatyna. Postaram się przybliżyć, dlaczego i w jaki sposób naukowcy badają jądro komórkowe. 

 • pon., 2019-09-23 14:00
Lekcja festiwalowa Jak daleko można zajść bez mózgu? O ewolucji układu nerwowego

Mózg (i układ nerwowy w ogóle) daje zwierzętom wiele korzyści - dzięki niemu mogą dokładnie poznawać swoje otoczenie, szukać pokarmu, unikać zagrożeń, a także uczyć się na swoich błędach i wchodzić w złożone interakcje z innymi przedstawicielami swojego gatunku. Okazuje się jednak, że nawet organizmy pozbawione mózgu - gąbki, rośliny, grzyby czy 
nawet bakterie - potrafią zadziwiająco wiele. Dlaczego zatem mózg wyewoluował? Jaką przewagę dał zwierzętom? W czasie zajęć przyjrzymy się ewolucji mózgu od samego początku i zastanowimy się, jak powstał ten najbardziej fascynujący układ we wszechświecie.
 

 • wt., 2019-09-24 12:00
Lekcja festiwalowa Krótki przewodnik po błonie komórkowej – jak wysłać wiadomość do jądra?

Błona komórkowa stanowi barierę niezbędną do zachowania integralności komórki. Dzięki swojej budowie umożliwia jednak także kontrolowaną wymianę substancji pomiędzy środowiskiem zewnętrznym a wnętrzem komórki. Warto podkreślić, że przez błonę komórkową przekazywane są też informacje. Odbiór komunikatów o tym, co dzieje się w otoczeniu, jest kluczowy, aby komórka mogła reagować na zmieniające się warunki środowiska, np. poruszać się w określonym kierunku czy - jak to jest w przypadku komórek układu odpornościowego - wykryć i zwalczyć zakażenie. Przekazywanie informacji z otoczenia umożliwiają specjalne białka zlokalizowane w błonie komórkowej nazywane receptorami. Na wykładzie dowiecie się Państwo, jaką rolę w kontakcie komórki z otoczeniem pełnią poszczególne elementy błony komórkowej, a zwłaszcza w jaki sposób receptory przesyłają wiadomość do jądra komórkowego. Omówię również, w jaki sposób zmiany w aktywności receptorów i organizacji błony komórkowej mogą być wykorzystane w medycynie.   

 • wt., 2019-09-24 14:00
Spotkanie festiwalowe Wpływ diety i zaburzenia metabolizmu na rozwój choroby Alzheimera

Otyłość i choroba Alzheimera (AD) to dwa z najpoważniejszych i najbardziej kosztownych wyzwań zdrowotnych stojących przed kulturami zachodnimi. Otyłość jest głównym składnikiem tak zwanego „zespołu metabolicznego”, który obejmuje również nietolerancję glukozy, insulinooporność, wysokie poziomy triglicerydów, niskie poziomy gęstości lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) i nadciśnienie jako podstawowe cechy. AD jest trzecią przyczyną zgonów na świecie, szczególnie w zachodnich społecznościach, z powodu niezdrowego stylu życia. 

Tłuszcze nasycone i rafinowane węglowodany, które są głównymi składnikami diety „zachodniej”, promują nadmierne spożycie energii i przyrost masy ciała. A obecna wiedza wskazuje również na powiązanie zwiększonego spożycia tłuszczów nasyconych i cukrów prostych ze zwiększoną częstością AD i łagodniejszych form dysfunkcji poznawczych.
Dowody wskazują, że otyłość indukowana dietą i zespół metaboliczny wpływają na mózg nawet we wczesnym okresie życia i inicjują procesy neurodegeneracyjne, które przejawiają się w postaci objawów klinicznych, gdy uszkodzenie mózgu jest już nieodwracalne.
Obecnie niezdrowy skład diety, w połączeniu z mniejszą aktywnością fizyczną, jest uważany za jeden z najważniejszych czynników ryzyka rozwoju choroby Alzheimera i jej przyspieszonego postępu.

Nauki biologiczne
 • wt., 2019-09-24 17:00
Lekcja festiwalowa Skonstruuj komórkę zwierzęcą

Zajęcia kierowane są do młodzieży na najwcześniejszym etapie edukacji szkolnej, a ich celem jest zapoznanie z budową organizmu na poziomie komórkowym. W trakcie zajęć uczestnicy poznają najważniejsze elementy (organelle), z których składa się komórka zwierzęca, oraz dowiedzą się, jakie pełnią funkcje. Będą mieli okazję sami na podstawie opisu i schematów przygotować modele (prace plastyczne) poszczególnych organelli komórkowych. Usłyszą ciekawostki dotyczące różnorodności morfologii i funkcji komórek w ciele człowieka. Na zajęciach będzie można pracować zespołowo, jak również, korzystając ze zdobytej wiedzy, przygotować pracę samodzielnie. 

 • śr., 2019-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Wojna i pokój w świecie mrówek: biologiczne korzenie tolerancji i ksenofobii

Opiszę, w jaki sposób zachowują się różne mrówki podczas konfrontacji z innymi mrówkami, zarówno ze swojego, jak i z obcych gatunków, oraz wyjaśnię, jakie czynniki decydują o tym, że określone osobniki zostają uznane za towarzyszki z własnej kolonii lub osobniki obce. Przedstawię i przedyskutuję takie zjawiska, jak: wojny, kanibalizm, agresja zrytualizowana, niewolnictwo i emancypacja niewolnic, zachowania prospołeczne i ratunkowe, ogromne konfederacje społeczeństw i wycofanie społeczne. Przedstawię też wybrane genetyczne, epigenetyczne, ontogenetyczne,  neurochemiczne i ekologiczne uwarunkowania przyczynowe tych zjawisk.

 • śr., 2019-09-25 14:00
Spotkanie festiwalowe Padaczka – stara choroba a nowe technologie

Pierwsze doniesienia dotyczące padaczki pojawiały się na mezopotamskich tabliczkach i egipskich papirusach. Przez tysiąclecia choroba ta była uważana za karę zesłaną przez bogów. W połowie XIX wieku wprowadzono pierwszy skuteczny lek przeciwpadaczkowy – bromek. Pierwszy nowoczesny lek, fenobarbital, został opracowany w 1912 roku. Mimo ogromnych sukcesów tej dziedzinie, nadal ponad 30% pacjentów cierpi na nieuleczalną formę padaczki.

Istnieje wiele podłoży padaczki, jak na przykład urazy, czy udary. Padaczka może się rozwinąć nawet 10 lat po uszkodzeniu mózgu. Niestety nie mamy możliwości przewidzenia, którzy pacjenci rozwiną drgawki. Elektroencefalografia (EEG) jest bardzo skutecznym narzędziem diagnozowania padaczki, niestety musi ona być często wykonywana w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach szpitalnych. Często też wymaga kilkudniowej hospitalizacji.

W ostatnich latach zaczęto wykorzystywać nowe technologie zarówno do odkrywania nowych terapii przeciwpadaczkowych, jak i też do poszukiwania biomarkerów padaczki, które mogą ułatwić diagnozę. W badaniach tych wykorzystuje się między innymi macierze, sekwencjonowanie RNA, uczenie maszynowe oraz wiele innych technik.

Nauki biologiczne
 • śr., 2019-09-25 17:00
Lekcja festiwalowa Mózgofaza - poznaj budowę i działanie mózgu

W pierwszej części zajęć dzieci wykonają własnoręcznie czapeczki mózgowe. Podczas tych zajęć prowadzący zapoznają dzieci z anatomią mózgu oraz funkcjami poszcególnych rejonów mózgu.

W drugiej części zajęć dzieci zapoznają się z działaniem wszystkich zmysłów poprzez różne zabawy.

Pozdczas lekcji odbędą się konkursy i zabawy. 

 • czw., 2019-09-26 10:30
 • czw., 2019-09-26 12:30
Lekcja festiwalowa Mózgofaza - poznaj budowę i działanie mózgu

W pierwszej części zajęć dzieci wykonają własnoręcznie czapeczki mózgowe. Podczas tych zajęć prowadzący zapoznają dzieci z anatomią mózgu oraz funkcjami poszcególnych rejonów mózgu.

W drugiej części zajęć dzieci zapoznają się z działaniem wszystkich zmysłów poprzez różne zabawy.

Pozdczas lekcji odbędą się konkursy i zabawy. 

 • czw., 2019-09-26 10:30
 • czw., 2019-09-26 12:30
Lekcja festiwalowa Ruch od cząsteczek do komórek

Zdolność do ruchu jest intuicyjnie odbierana jako atrybut życia. Wykład podsumuje naszą wiedzę na temat zdolności do ruchu w systemach ożywionych. Omówione zostaną fundamentalne różnice między ruchem na poziomie pojedynczych cząsteczek a ruchem na poziomie komórek i całych organizmów. Wskazane zostaną molekularne systemy ruchliwe i omówiona zostanie ich powszechność w strukturze istot żywych. Wyjaśnione zostaną ewolucyjne aspekty powstawania zdolności do ruchu całych komórek i rola, jaką w nich odgrywa regulacja i synchronizacja ruchliwości molekularnej. Po krótce omówione zostanie też, jak ruchliwość komórek przekłada się na ruchliwość organizmów.

 • czw., 2019-09-26 14:00
Spotkanie festiwalowe Modelowanie autyzmu – czy zwierzęta mogą pomóc nam znaleźć lek?

Zaburzenia spektrum autyzmu są najczęściej diagnozowaną chorobą neurorozwojową. Dotykają ok. 1,5% dzieci w krajach wysoko rozwiniętych. Diagnoza, mimo blisko 80 lat badań, oparta jest nadal wyłącznie na ocenie zachowania (interakcji społecznych, komunikacji oraz występowaniu zachowań stereotypowych). Podłoże biologiczne zaburzeń spektrum autyzmu jest mieszane. Zidentyfikowano wiele mutacji, które przyczyniają się do wystąpienia objawów, lecz wyjaśniają one jedynie niewielką część przypadków. Aby zrozumieć, czy istnieje jakiś wspólny dla wszystkich przypadków mianownik, np. na poziomie zmienionej aktywności specyficznych sieci neuronalnych, konieczne jest wykorzystanie zwierzęcych modeli autyzmu. Opowiem o tym, co udało nam się z ich udziałem ustalić i jak jeszcze mogą nam one pomóc w zrozumieniu biologicznego podłoża tej choroby.

Nauki biologiczne
 • czw., 2019-09-26 17:00
Lekcja festiwalowa Poznaj zadziwiający świat mrówek

Pokaz zostanie poprzedzony krótką prelekcją na temat biologii mrówek. Następnie uczestnicy będą mogli zobaczyć fragmenty kolonii różnych gatunków mrówek umieszczone w różnych typach gniazd obserwacyjnych. Zobaczą, jak wyglądają królowe, robotnice i potomstwo mrówek i będą mogli obserwować ich zachowania eksploracyjne, pokarmowe, budowlane, obronne oraz różne formy przyjaznych kontaktów społecznych. Obserwowane zachowania będą komentowane przez organizatorów ekspozycji. Uczestnicy zobaczą też, jak wyglądają mrówki w powiększeniu, pod binokularem. Wezmą też udział w „mrówczej loterii” dostarczającej im dalszych  informacji o biologii mrówek w formie pytań i odpowiedzi. Będą też mogli zapoznać się z popularnonaukowym kalendarzem „Mrówka na każdy dzień” i obejrzeć na ekranie laptopa krótkie filmy przedstawiające ciekawe zachowania mrówek. Otrzymają też ulotki edukacyjne poświęcone różnym gatunkom mrówek i różnym aspektom ich biologii. Najważniejsze informacje będą prezentowane również na kilku plakatach edukacyjnych: „Mrówki – owady społeczne”, „Społeczeństwo mrówek – jak działa”, „Mrówki – nasi przyjaciele czy wrogowie?”, „Mrówki jako organizmy modelowe w badaniach biologicznych”, „Mrówki i ludzie: więcej różnic czy podobieństw?” oraz „Mrówki świętują 100-lecie Instytutu Nenckiego!”

 • pt., 2019-09-27 10:00
 • pt., 2019-09-27 11:30
 • pt., 2019-09-27 13:00
Lekcja festiwalowa Poznaj zadziwiający świat mrówek

Pokaz zostanie poprzedzony krótką prelekcją na temat biologii mrówek. Następnie uczestnicy będą mogli zobaczyć fragmenty kolonii różnych gatunków mrówek umieszczone w różnych typach gniazd obserwacyjnych. Zobaczą, jak wyglądają królowe, robotnice i potomstwo mrówek i będą mogli obserwować ich zachowania eksploracyjne, pokarmowe, budowlane, obronne oraz różne formy przyjaznych kontaktów społecznych. Obserwowane zachowania będą komentowane przez organizatorów ekspozycji. Uczestnicy zobaczą też, jak wyglądają mrówki w powiększeniu, pod binokularem. Wezmą też udział w „mrówczej loterii” dostarczającej im dalszych  informacji o biologii mrówek w formie pytań i odpowiedzi. Będą też mogli zapoznać się z popularnonaukowym kalendarzem „Mrówka na każdy dzień” i obejrzeć na ekranie laptopa krótkie filmy przedstawiające ciekawe zachowania mrówek. Otrzymają też ulotki edukacyjne poświęcone różnym gatunkom mrówek i różnym aspektom ich biologii. Najważniejsze informacje będą prezentowane również na kilku plakatach edukacyjnych: „Mrówki – owady społeczne”, „Społeczeństwo mrówek – jak działa”, „Mrówki – nasi przyjaciele czy wrogowie?”, „Mrówki jako organizmy modelowe w badaniach biologicznych”, „Mrówki i ludzie: więcej różnic czy podobieństw?” oraz „Mrówki świętują 100-lecie Instytutu Nenckiego!”

 • pt., 2019-09-27 10:00
 • pt., 2019-09-27 11:30
 • pt., 2019-09-27 13:00
Lekcja festiwalowa Poznaj zadziwiający świat mrówek

Pokaz zostanie poprzedzony krótką prelekcją na temat biologii mrówek. Następnie uczestnicy będą mogli zobaczyć fragmenty kolonii różnych gatunków mrówek umieszczone w różnych typach gniazd obserwacyjnych. Zobaczą, jak wyglądają królowe, robotnice i potomstwo mrówek i będą mogli obserwować ich zachowania eksploracyjne, pokarmowe, budowlane, obronne oraz różne formy przyjaznych kontaktów społecznych. Obserwowane zachowania będą komentowane przez organizatorów ekspozycji. Uczestnicy zobaczą też, jak wyglądają mrówki w powiększeniu, pod binokularem. Wezmą też udział w „mrówczej loterii” dostarczającej im dalszych  informacji o biologii mrówek w formie pytań i odpowiedzi. Będą też mogli zapoznać się z popularnonaukowym kalendarzem „Mrówka na każdy dzień” i obejrzeć na ekranie laptopa krótkie filmy przedstawiające ciekawe zachowania mrówek. Otrzymają też ulotki edukacyjne poświęcone różnym gatunkom mrówek i różnym aspektom ich biologii. Najważniejsze informacje będą prezentowane również na kilku plakatach edukacyjnych: „Mrówki – owady społeczne”, „Społeczeństwo mrówek – jak działa”, „Mrówki – nasi przyjaciele czy wrogowie?”, „Mrówki jako organizmy modelowe w badaniach biologicznych”, „Mrówki i ludzie: więcej różnic czy podobieństw?” oraz „Mrówki świętują 100-lecie Instytutu Nenckiego!”

 • pt., 2019-09-27 10:00
 • pt., 2019-09-27 11:30
 • pt., 2019-09-27 13:00
Spotkanie festiwalowe Immunoterapia - nowe metody walki z nowotworem

Mimo stosowania zaawansowanych technik diagnostyki oraz leczenia, glejak mózgu pozostaje chorobą nieuleczalną. Immunoterapia jest jedną z nowych metod leczenia nowotworów i daje także pewną nadzieję pacjentom z glejakami.

Nauki biologiczne
 • pt., 2019-09-27 17:00