Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu - zwiedzanie

Głównym tematem wystawy jest działalność konspiracyjnej grupy działającej w getcie warszawskim pod nazwą Oneg Szabat – (hebr. Radość Soboty) oraz losy stworzonego przez nią unikatowego zbioru od jego powstania aż do dziś. Na wystawie pokazujemy ukryte z narażeniem życia w jednej z piwnic getta – dokumenty, listy i testamenty idących na śmierć, relacje świadków i ofiar ludobójstwa.

 • ndz., 2019-09-22 12:00
Lekcja festiwalowa Historia rodzinna a genealogia

Dział Genealogii Żydowskiego Instytutu Historycznego pomaga Polakom w odkrywaniu swoich żydowskich korzeni, a Żydom w odkrywaniu swoich polskich korzeni. Od 20 lat zajmuje się genealogią rodzin żydowskich w Polsce.

Na warsztatach uczestnicy dowiedzą się, co należy wiedzieć, by szukać korzeni. Od czego zacząć, gdzie szukać pomocy? Jakie źródła opowiedzą nam więcej o naszych przodkach? Co zyskujemy, zgłebiając swoje korzenie? 

 • pon., 2019-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Encyklopedia getta warszawskiego – przykład wykorzystania nowych technologii w humanistyce

Celem projektu "Encyklopedia getta warszawskiego" jest opracowanie jak najpełniejszego obrazu warszawskiego getta. Opierając się na szerokim wyborze źródeł, członkowie zespołu badawczego opracowują szereg zagadnień z zakresu historii, ekonomii, życia społecznego i kulturalnego warszawskiego getta. 

Wyniki projektu będą w całości opublikowane on-line, a gotowe hasła Encyklopedii będą połączone z cyfrowymi kopiami historycznych dokumentów przechowywanych w Archiwum ŻIH. W trakcie spotkania pokażę kilka przykładów gotowych haseł wraz z systemem odnośników do skanów dokumentów, materiałów i fotografii przechowywanych w Archiwum ŻIH i innych archiwach, a także system słów kluczowych. Postaram się pokazać, w jaki sposób taka prezentacja wiedzy pozwala użytkownikowi budować system własnej wiedzy oraz umiejętność korzystania ze źródeł historycznych. 

 • pon., 2019-09-23 13:00
Spotkanie festiwalowe Niezatarte ślady getta warszawskiego

Spacer przybliży uczestnikom historię warszawskiego getta, codzienne problemy jego mieszkańców i tragiczny finał społeczności warszawskich Żydów. Zobaczymy pozostałe jeszcze ulice, kamienice i place, a wyobrazimy sobie i obejrzymy na zdjęciach to, czego zobaczyć już nie można. Każdy punkt spaceru to opowieść o ludziach uwięzionych w dzielnicy zamkniętej, ich zmaganiach z trudnościami każdego spędzonego tu dnia, decyzjach i wyborach. Uczestnicy spaceru dowiedzą się, jak w getcie szmuglowano żywność, jaką sztukę można było obejrzeć w Teatrze Femina i dlaczego w dzielnicy żydowskiej znalazły się trzy kościoły rzymsko-katolickie. 

 • pon., 2019-09-23 17:00
Lekcja festiwalowa Bejt Tfila – Dom modlitwy

Zajęcia interaktywne z zakresu duchowości i religii Żydów polskich w przestrzeni wystawy Bejt Tfila – Dom modlitwy. Warsztaty przybliżające podstawowe pojęcia dotyczące judaizmu oraz obrzędów i świąt żydowskich. Jest to okazja do zapoznania się z podstawami judaizmu, kalendarzem świąt żydowskich i dowiedzenia się, na czym polegały i jakie znaczenie miały najważniejsze rytuały w życiu religijnych Żydów. Uczestnicy dowiedzą się, jakie funkcje pełnili w synagodze rabin, kantor czy szames oraz na czym polegało wnoszenie Tory na bimę, a także usłyszą fragmenty Tory w języku hebrajskim.

 • wt., 2019-09-24 10:00
 • wt., 2019-09-24 12:00
Lekcja festiwalowa Bejt Tfila – Dom modlitwy

Zajęcia interaktywne z zakresu duchowości i religii Żydów polskich w przestrzeni wystawy Bejt Tfila – Dom modlitwy. Warsztaty przybliżające podstawowe pojęcia dotyczące judaizmu oraz obrzędów i świąt żydowskich. Jest to okazja do zapoznania się z podstawami judaizmu, kalendarzem świąt żydowskich i dowiedzenia się, na czym polegały i jakie znaczenie miały najważniejsze rytuały w życiu religijnych Żydów. Uczestnicy dowiedzą się, jakie funkcje pełnili w synagodze rabin, kantor czy szames oraz na czym polegało wnoszenie Tory na bimę, a także usłyszą fragmenty Tory w języku hebrajskim.

 • wt., 2019-09-24 10:00
 • wt., 2019-09-24 12:00
Lekcja festiwalowa Od makiety na kartce do portalu on-line

Zapraszamy na spotkanie, na którym poznają Państwo proces tworzenia cyfrowego repozytorium na przykładzie portalu Delet (delet.jhi.pl).

Będzie to unikalna szansa na zapoznanie się z praktyczną realizacją projektów z zakresu humanistyki cyfrowej. W ramach spotkania zostanie zaprezentowany cały proces tworzenia portalu od pomysłu, przez napisanie grantu, do publikacji. Przedstawione zostaną wyzwania, możliwości oraz ciekawostki, jakie wiążą się z  umieszczaniem on-line zdigitalizowanych zbiorów. Zapraszamy też na zwiedzanie Pracowni digitalizacji.

 • śr., 2019-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Społeczność żydowska w wielokulturowej Warszawie XIX w.

XIX-wieczna Warszawa była skupiskiem ludzkim coraz bardziej zróżnicowanym pod względem narodowym i wyznaniowym. Do rozwijającego się miasta napływali osadnicy z głębi Cesarstwa Rosyjskiego oraz wielu państw Europy. Obok dominujących liczebnie Polaków, w ogromnej większości wyznających rzymski katolicyzm, funkcjonowała duża społeczność żydowska. Znaczącą grupę tworzyli ewangelicy pochodzący głównie z Niemiec, a także ze Szwajcarii, Czech, Holandii i Francji. Natomiast liczba prawosławnych, przeważnie Rosjan, była niewielka. Podziały wyznaniowe przeplatały się w skomplikowany sposób z narodowymi. Przybysze z różnych stron świata integrowali się z polskimi mieszkańcami stolicy, przyjmowali ich język i kulturę. Wspólnoty religijne pozostawały światami równoległymi, ale ich członkowie jednocześnie tworzyli wielkomiejską społeczność, rywalizowali ze sobą lub współpracowali w wielu dziedzinach ludzkiej aktywności.

 • śr., 2019-09-25 13:00
Spotkanie festiwalowe Impresja o Dzielnicy Północnej

Spacer ścieżką łączącą Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z Żydowskim Instytutem Historycznym. Dzielnica Północna, na której zgliszczach, spalonych cegłach oraz popiele wybudowano po wojnie socrealistyczne osiedle Muranów, jest jednym z najbardziej bogatych w historię miejsc współczesnej Warszawy. To właśnie w Dzielnicy Północnej, i to nie tylko w jej bijącym sercu na słynnych Nalewkach, w dwudziestoleciu międzywojennym kwitło życie żydowskie — zarówno handel, jak i kultura. To również tutaj, w czasie okupacji niemieckiej, znajdowało się tzw. duże getto, na terenie którego trwały walki powstańcze w 1943 roku. W czasie spaceru zostanie przypomniana przedwojenna historia dzielnicy, jak również ostatni akt istnienia jej i jej mieszkańców. 

 • śr., 2019-09-25 17:00
Lekcja festiwalowa Archiwum Ważniejsze niż Życie

Celem warsztatu jest zapoznanie uczniów z historią Zagłady przez pryzmat dokumentów osobistych napisanych przez członków grupy Oneg Szabat. Podczas zajęć uczniowie będą pracowali na bezpośrednich źródłach umożliwiających zapoznanie się z żydowską perspektywą likwidacji getta warszawskiego, które przybliżą im nie tylko fakty, ale również emocje osób będących zarówno świadkami Holokaustu, jak i jego ofiarami.

 • czw., 2019-09-26 10:00
 • pt., 2019-09-27 10:00
Spotkanie festiwalowe Śladami Ireny Sendlerowej

Życiorys Ireny Sendlerowej, najbardziej rozpoznawanej polskiej Sprawiedliwej, wymyka się schematycznym opisom, a jej osobowość i życiowe decyzje, a szczególnie ich powojenna recepcja wzbudzają skrajne emocje. Spacer edukacyjny będzie okazją przybliżenia jej biografii, zrozumienia źródeł postawy moralnej i motywacji podczas ratowania dzieci z warszawskiego getta. Poznamy miejsca związane z ucieczkami z getta oraz ich dramatyczne okoliczności, a także postaci nieznanych szerzej bohaterów – współpracowników Ireny Sendlerowej.

 • czw., 2019-09-26 17:00
Lekcja festiwalowa Archiwum Ważniejsze niż Życie

Celem warsztatu jest zapoznanie uczniów z historią Zagłady przez pryzmat dokumentów osobistych napisanych przez członków grupy Oneg Szabat. Podczas zajęć uczniowie będą pracowali na bezpośrednich źródłach umożliwiających zapoznanie się z żydowską perspektywą likwidacji getta warszawskiego, które przybliżą im nie tylko fakty, ale również emocje osób będących zarówno świadkami Holokaustu, jak i jego ofiarami.

 • czw., 2019-09-26 10:00
 • pt., 2019-09-27 10:00
Spotkanie festiwalowe Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu - zwiedzanie

Głównym tematem wystawy jest działalność konspiracyjnej grupy działającej w getcie warszawskim pod nazwą Oneg Szabat – (hebr. Radość Soboty) oraz losy stworzonego przez nią unikatowego zbioru od jego powstania aż do dziś. Na wystawie pokazujemy ukryte z narażeniem życia w jednej z piwnic getta – dokumenty, listy i testamenty idących na śmierć, relacje świadków i ofiar ludobójstwa.

 • ndz., 2019-09-29 12:00