Akademicki trójstyk na Ochocie

Numer: 
377

Podczas spaceru zostaną przedstawione dzieje trzech uczelni warszawskich: Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wolnej Wszechnicy
Polskiej. Zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z architekturą terenów Kampusu Banacha, Kampusu Ochota oraz z historią przedwojennego gmachu Wszechnicy proj. Pawła
Wędziagolskiego. Dodatkowo zaprezentowane zostaną najciekawsze wnętrza auli reprezentacyjnych i sal wykładowych a także tablice pamiątkowe poświęcone słynnym
wykładowcom. Uczestnicy wycieczki poznają sylwetki słynnych rektorów i dziekanów oraz dowiedzą się o ich roli w funkcjonowaniu uczelni. Ważnym elementem spotkania będzie
ukazanie też wpływu trzech uczelni na kształtowanie się urbanistyki oraz życia kulturalnego i naukowego w dzielnicy Ochota.

Spacer poprowadzi Dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM dr Adam Tyszkiewicz.

Termin: 
sobota, 28 Września, 2019 - 09:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Tematem będzie ukazanie dziejów uczelni warszawskich: UW, WUM oraz Wszechnicy Polskiej w kontekście historycznym, architektonicznym i urbanistycznym.
Organizator: 
Współorganizator: 
Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
dr
Adam
Tyszkiewicz
Miejsce spotkania: 
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
Zbiórka pod budynkiem Rektoratu WUM