Chaos

Numer: 
334

Słowo „chaos” oznacza po grecku ziejącą głębię, przepaść, czeluść, ale „Chaos” był także imieniem boga (lub bogini), który w greckej mitologii był odpowiednikiem „wielkiego wybuchu”, gdyż od chaosu wziął początek cały wszechświat. Pół wieku temu chaos uzyskał przymiotnik „deterministyczny” i stał się terminem naukowym. Wydawać by się mogło, że deterministyczny chaos jest oksymoronem, to znaczy zlepkiem dwóch wzajemnie wykluczających się pojęć, ale to połączenie stanu totalnego zamętu z pełną przewidywalnością ma jednak racjonalne uzasadnienie. Pełna przewidywalność jest rzeczywiście w deterministycznym chaosie teoretycznie osiągalna, ale za cenę, której nikt nie jest w stanie zapłacić. Dogłębne zrozumienie istoty deterministecznego chaosu stało się możliwe dzięki komputerom i dlatego ta dziedzina wiedzy rozwinęła się stosunkowo niedawno, choć pierwsze domysły na ten temat snuli uczeni już ponad sto lat temu. Komputer jest obecnie podstawowym narzędziem do badania chaosu i będzie on wykorzystany do pokazania na prostych przykładach, na czym polega deterministyczny chaos. Między innymi zostanie wyjaśniony „efekt motyla”, jeden z pierwszych przykładów deterministycznego chaosu.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Temat przewodni: 
Forma: 
Termin: 
niedziela, 29 Września, 2019 - 11:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Słowo „chaos” oznacza po grecku ziejącą głębię, przepaść, czeluść. Pół wieku temu chaos uzyskał przymiotnik „deterministyczny” i stał się terminem naukowym. I o tym będzie mowa.
prof. dr hab.
Iwo
Białynicki-Birula
Miejsce spotkania: 
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa