Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Unexpected Lines

About 1700 years ago, a Greek called Pappus discovered an amazing arrangement of lines. Nothing happened for the next 1300 years until the sixteen year old Blaise Pascal discovered an even more amazing arrangement! Everyone thought his dad had found it. But no, it was young Blaise who went on to invent all sorts of things. In this session, we'll learn about what these guys found and more besides. There are always new things to find.

This will be a lecture for students (age 14-16) about geometry. I will be talking about viewpoints on geometry, and there will be some activity as well. In particular, the students are supposed to draw some of the Theorems in groups on blackboards.

 • pon., 2019-09-23 11:00
Lekcja festiwalowa Niezwykły świat mechaniki kwantowej

Lekcja dotyczy mechaniki kwantowej, czyli praw fizyki w skali atomowej i mniejszej. Przedstawię podstawowe zasady i ich zaskakujące konsekwencje.

 • śr., 2019-09-25 10:00
 • czw., 2019-09-26 10:00
 • pt., 2019-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Niezwykły świat mechaniki kwantowej

Lekcja dotyczy mechaniki kwantowej, czyli praw fizyki w skali atomowej i mniejszej. Przedstawię podstawowe zasady i ich zaskakujące konsekwencje.

 • śr., 2019-09-25 10:00
 • czw., 2019-09-26 10:00
 • pt., 2019-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Niezwykły świat mechaniki kwantowej

Lekcja dotyczy mechaniki kwantowej, czyli praw fizyki w skali atomowej i mniejszej. Przedstawię podstawowe zasady i ich zaskakujące konsekwencje.

 • śr., 2019-09-25 10:00
 • czw., 2019-09-26 10:00
 • pt., 2019-09-27 10:00
Spotkanie festiwalowe Kwantowe pomyłki Bosego i Einsteina

Wieść głosi, że hinduski fizyk Satyendra Nath Bose podczas wykładu dla studentów w Indiach popełnił pewien elementarny, szkolny błąd. Ten ,,błąd'' Bosego, jak również późniejsze pomyłki A. Einsteina doprowadziły do paradoksalnych wniosków, które ostatecznie zostały potwierdzone doświadczalnie. Opowiem o rachunku prawdopodobieństwa w świecie kwantowym i wynikających stąd zjawiskach, takich jak kondesacja Bosego-Einsteina.

Nauki fizyczne
 • ndz., 2019-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe Origami Matematyczne

Piękno modeli z kolorowego papieru, z których część zostanie własnoręcznie wykonana przez uczestników warsztatów, posłuży nam za inspirację do zgłębiania tajemnic geometrii trójwymiarowych brył.

 • ndz., 2019-09-29 10:30
Spotkanie festiwalowe Chaos

Słowo „chaos” oznacza po grecku ziejącą głębię, przepaść, czeluść, ale „Chaos” był także imieniem boga (lub bogini), który w greckej mitologii był odpowiednikiem „wielkiego wybuchu”, gdyż od chaosu wziął początek cały wszechświat. Pół wieku temu chaos uzyskał przymiotnik „deterministyczny” i stał się terminem naukowym. Wydawać by się mogło, że deterministyczny chaos jest oksymoronem, to znaczy zlepkiem dwóch wzajemnie wykluczających się pojęć, ale to połączenie stanu totalnego zamętu z pełną przewidywalnością ma jednak racjonalne uzasadnienie. Pełna przewidywalność jest rzeczywiście w deterministycznym chaosie teoretycznie osiągalna, ale za cenę, której nikt nie jest w stanie zapłacić. Dogłębne zrozumienie istoty deterministecznego chaosu stało się możliwe dzięki komputerom i dlatego ta dziedzina wiedzy rozwinęła się stosunkowo niedawno, choć pierwsze domysły na ten temat snuli uczeni już ponad sto lat temu. Komputer jest obecnie podstawowym narzędziem do badania chaosu i będzie on wykorzystany do pokazania na prostych przykładach, na czym polega deterministyczny chaos. Między innymi zostanie wyjaśniony „efekt motyla”, jeden z pierwszych przykładów deterministycznego chaosu.

Nauki fizyczne
 • ndz., 2019-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Slow school, czyli wolniej, szkoło!

Z publicznej dyskusji w czasie i po strajku nauczycieli wynika, że większość dyskutujących doskonale rozumie, że obecnie obowiązujący model szkoły prowadzi uczniów na manowce. Stoimy więc przed niełatwym zadaniem ruszenia z posad wielkiego, ociężałego gmachu narodowej edukacji, co wydaje się niemal niemożliwością. Mimo to warto się zastanowić, co mogłoby być tymi pierwszymi kilkoma krokami, od których zacznie się długa, wspólna podróż do lepszej edukacji publicznej. Zapraszam!

Nauki społeczne
 • ndz., 2019-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Matematyka gry w Criss-Cross

W ramach zajęć zagramy w prostą grę planszową typu Criss-Cross oraz dokonamy jej matematycznej analizy. Okaże się, że gra ma coś wspólnego z działem matematyki zwanym topologią.

Nauki matematyczne
 • ndz., 2019-09-29 12:30