Nauki społeczne

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Chiny innowacyjne - mocarstwo wiedzy

W ostatnich latach Chiny zaczynają być światowym liderem w takich dziedzinach wymagających wykorzystania wysokich technologii jak samochody elektryczne, infrastruktura 5G i Internet Rzeczy, płatności internetowe i mobilne, czy przetwarzanie i analizy tzw. big data. Nie wszyscy jeszcze zdają sobie sprawę z tej rosnącej potęgi globalnej Chin, która zrodziła się z wieloletniej, konsekwentnej polityki zarządzania wiedzą i odpowiednio kierowanego innowacyjnego potencjału chińskiego biznesu. Spotkanie poświęcone będzie omówieniu czynników kulturalnych, społecznych i politycznych, które pozwoliły Chinom stać się jednym z liderów innowacji oraz dyskusji o tym, jakie zmiany globalne z aktywnym udziałem Chin czekają nas w przyszłości.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 10:00
Spotkanie festiwalowe Jak twórczo dyskutować?

Tematem warsztatu jest organizowanie dyskusji tak by przynosiły twórcze efekty. Jak określić temat dyskusji, by nie wskazywał z góry na to czyje stanowisko jest bardziej słuszne? Gdzie się spotkać? Jak zorganizować samo spotkanie: gdzie się spotkać, jak siedzieć? Czy ktoś powinien prowadzić dyskusję? Jaka powinna być procedura? Jakich zasad powinni przestrzegać uczestnicy?

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 10:00
Spotkanie festiwalowe Psychologia bliskich związków

Bliskie związki, a w szczególności związki romantyczne, są jednym z ważniejszych obszarów naszego funkcjonowania społecznego. Jakość relacji partnerskich niejednokrotnie wyznacza nasze priorytety życiowe i w dużym stopniu decyduje o ocenie poziomu całego życia. Dla wielu osób również istotne znaczenie ma jakość relacji rodzicielskich. Satysfakcjonujące związki mogą stać się motorem intensywnego rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego. Natomiast brak porozumienia z partnerem życiowym i/lub dziećmi może przyczynić się do obniżenia jakości życia we wszystkich dziedzinach życia, włącznie z pogorszeniem zdrowia fizycznego i psychicznego. 

Celem warsztatu będzie przedstawienie psychologicznych mechanizmów powstawania, utrzymywania oraz rozpadu bliskich związków. Prowadząca omówi na czym polega i kiedy kształtuje się styl przywiązania, który w znacznej mierze wyznacza jakość bliskich związków. Każdy uczestnik będzie miał możliwość sprawdzenia swojego własnego stylu przywiązania. Zostaną również poruszone wątki dotyczące dynamiki związków intymnych oraz chemii miłości.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 10:00
Spotkanie festiwalowe Antropologia science fiction.Czego o badaniu innych kultur możemy się nauczyć z serialu "Star Trek"?

Dzieła literackie i filmowe z gatunku science fiction często dotykają kwestii kontaktu z „obcym” – przybyszem z innej planety, który różni się od, przeważnie ludzkich, bohaterów wyglądem, sposobami komunikacji, kulturą czy wartościami. Tym samym utwory fantastyki naukowej poruszają pytania fundamentalne dla refleksji antropologicznej – w jaki sposób możliwy jest kontakt z osobami wychowanymi w zupełnie innej kulturze, czego taki kontakt wymaga od badacza, na jaką ocenę obcej kultury badacz może sobie pozwolić i jakie kryteria takiej oceny przyjąć czy też wreszcie czy badacz ma prawo interweniować, gdy dostrzega w innej kulturze zjawiska, które on sam uważa za naganne.

W czasie zajęć zastanowimy się nad tymi kwestiami, wychodząc od analizy przykładowego utworu filmowego SF. Wspólnie obejrzymy fragmenty odcinka serialu Star Trek: Enterprise i rozważymy specyfikę kontaktu przedstawicieli różnych kultur, jego uwarunkowania kulturowe, językowe i społeczne, a zwłaszcza dylematy etyczne, które mogą wystąpić przy takim spotkaniu. Porozmawiamy również o tym, jak w książkach i filmach SF tworzone są postacie „obcych” i w czym przypominają one obrazy obcych i innych w kulturach europejskich. Zdefiniujemy także pojęcie etnocentryzmu i zastanowimy się nad tym, jak można unikać tego typu postawy w postrzeganiu innych kultur.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 11:00
Spotkanie festiwalowe Tajniki skutecznej komunikacji

Spotkanie na temat podstawowych zasad skutecznej komunikacji międzyludzkiej. Ludzie komunikują się nieustannie, wykorzystując do tego całą gamę słów, gestów i zachowań. Znajomość czynników i części składowych procesu komunikacji ma zasadnicze znaczenie dla budowanie dobrych relacji międzyludzkich, a tym samym przyczynia się do bardziej szczęśliwego i satysfakcjonującego życia. Dlatego głównym celem spotkania jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii społecznej i psychologii manipulacji mającej wpływ na kształt i jakość komunikacji interpersonalnej. Słuchacze podczas zajęć zdobędą elementarną wiedzę z zakresu procesów, stylów i kanałów komunikacyjnych. Nabędą także umiejętność interpretacji wybranych komunikatów niewerbalnych, udzielania informacji zwrotnej oraz aktywnego słuchania.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 11:00
Spotkanie festiwalowe (Neuro)nauka o miłości. Czyli co się z nami dzieje kiedy kochamy?

W czasie wykładu przedstawię miłość z perspektywy psychofizjologicznej. Odpowiem na pytanie co się z nami dzieje na poziomie neuronalnym oraz fizjologicznym gdy się zakochujemy, kochamy, oraz gdy spędzamy z naszym partnerem/partnerką wiele lat. Oprócz mózgu spojrzymy również na nasze ciało, czyli na funkcjonowaniu obwodowego układu nerwowego. Zobaczymy czym charakteryzują się udane związki w odniesieniu do takich wskaźników jak rytm serca i poziom hormonów. Opowiem o tym, co badania mówią na temat skutecznego wiązania się w pary oraz utrzymania związku w dobrej kondycji. Zastanowimy się czy naszą fizjologię da się okiełznać oraz kto jest bardziej emocjonalny, a kto mniej logiczny w czasie kłótni – mężczyźni, czy kobiety? 

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 12:00
Spotkanie festiwalowe Fake newsy: jak je rozpoznać?

Warsztat będzie omawiał definicje, strukturę i istotę fake newsów oraz uczył skutecznych sposobów rozpoznawania fake newsa na przykładach z historii dziennikarstwa.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 12:00
Spotkanie festiwalowe Jak media cyfrowe zmieniły charakter i obieg informacji?

Szybszy obieg informacji sprawia wrażenie, że na świecie dzieje sie więcej i szybciej. Czy tak jest w rzeczywistości i jak korzystać z mediów cyfrowych z pożytkiem dla siebie - na to pytanie odpowiedzą uczestnicy dyskusji.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 12:00
Spotkanie festiwalowe Love Bonding in the Era of Artificial Intelligence

“Love does not consist in gazing at each other, but in looking outward together in the same direction.” ~ Antoine de Saint-Exupéry Did you know that falling in love takes one-fifth of a second or that sexual desire is more than just a basic thrive? That kissing has an immense impact on the quality of a love bond? That facial similarity between people in love increases over time? Or that it’s the little things that make the biggest difference?

But love can be still so much more. As thinking machines become increasingly part of our lives, we are also transforming definitions of what it means to be conscious, what it means to live, to die, and ultimately, what it means to love a non-human being. Advancements in deep learning allow artificial neural networks to continually train themselves and improve their skills without human intervention. They have already allowed computers to rival humans in pattern recognition, natural language and various emotional enactments. Can they also make them love?

This workshop is directed at anyone interested in the subject of love through the lens of process-oriented psychology. The workshop introduces basic techniques of how to understand and speak about love, such as a dreaming process, a method which seeks integration of conscious and subconscious desires, and creates opportunities for a conscious awareness of integrating both as a purposeful direction of a psychic transformation.

 

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 12:00
Spotkanie festiwalowe Singapur - globalna metropolia wobec nowych wyzwań (kontynuacja wykładu z Festiwalu Nauki 2018).

Singapur to synonim sukcesu gospodarczego i najwyższych w świecie standardów życia. Kawałek Zachodu w Azji. Osiągnął wielki sukces, przekształcając się z maleńkiego kraju Trzeciego Świata w globalną metropolię, co miało swoje podstawy w sukcesach polityki ukierunkowanej na kreowanie tego miasta-państwa jako regionalnego centrum. Było to także konsekwencją świadomości wiodących sił, iż Singapur może przezwyciężyć ograniczenia swojego małego rynku wewnętrznego jedynie poprzez stworzenie infrastruktury i rozwiązań instytucjonalnych, gwarantujących konkurencyjność w wymiarze globalnym.

Oczywiście Singapur musi mierzyć się z licznymi nowymi wyzwaniami, będącymi czy to skutkiem załamań koniunktury w regionie czy globalnych kryzysów gospodarczych. Wyzwaniem w płaszczyźnie wewnętrznej jest na dzień dzisiejszy kwestia utrzymania stabilności po utracie lidera i stratega, jakim był twórca Singapuru Lee Kuan Yew.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 12:00
Spotkanie festiwalowe Warsztat dziennikarski: sztuka wystąpień publicznych

Warsztat dziennikarski, prowadzony przez dziennikarzy radiowo - telewizyjnych współpracujących na stałe z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS, umożliwi gościom zapoznanie się i doświadczenie pracy z kamerą oraz z mikrofonem w studiu radiowo - telewizyjnym Uniwersytetu SWPS, pod czujnym okiem profesjonalistów.

godz.12 - M. Zamachowska

godz.13 – M. Kasprzak

godz.14 R. Mróz

godz.15 – B. Tadla

godz. 16 – J. Kaszyński

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 12:00
 • sob., 2019-09-21 13:00
 • sob., 2019-09-21 14:00
 • sob., 2019-09-21 15:00
 • sob., 2019-09-21 16:00
Spotkanie festiwalowe Czy uchodźca musi być „obcym”? O teoriach konstruowania obcości i swojskości w naukach społecznych

Kim jest obcy? Z czego wynika jego obcość? Co różni „nas” od „nich”? Od początku tzw. kryzysu uchodźczego w 2015 roku pytania te mają fundamentalne znaczenie i wymagają szczególnego namysłu. Wykład będzie stanowił wprowadzenie w tę tematykę, prezentując różne podejścia do kwestii obcości i swojskości obecne w naukach społecznych. Pierwsza część spotkania dotyczyć będzie konstruowania obcości na poziomie jednostkowym. Opierając się na wybranych teoriach psychologii społecznej i poznawczej, omówię zjawiska takie jak stereotypy, heurystyki, atrybucje oraz dynamikę relacji międzygrupowych. W drugiej części wykładu przedstawię konstruowanie obcości na poziomie zbiorowym, przede wszystkim za sprawą działań dyskursywnych, a także zaprezentuję metody, których socjologowie używają do badania poczucia swojskości i obcości. Wreszcie w trzeciej części opowiem o tym, jak powyższe mechanizmy działają wspólnie w przypadku konstruowania uchodźcy jako „obcego”.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 13:00
Spotkanie festiwalowe Warsztat dziennikarski: sztuka wystąpień publicznych

Warsztat dziennikarski, prowadzony przez dziennikarzy radiowo - telewizyjnych współpracujących na stałe z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS, umożliwi gościom zapoznanie się i doświadczenie pracy z kamerą oraz z mikrofonem w studiu radiowo - telewizyjnym Uniwersytetu SWPS, pod czujnym okiem profesjonalistów.

godz.12 - M. Zamachowska

godz.13 – M. Kasprzak

godz.14 R. Mróz

godz.15 – B. Tadla

godz. 16 – J. Kaszyński

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 12:00
 • sob., 2019-09-21 13:00
 • sob., 2019-09-21 14:00
 • sob., 2019-09-21 15:00
 • sob., 2019-09-21 16:00
Spotkanie festiwalowe Władza sądownicza w Polsce

Władza sądownicza. Struktura władzy sądowniczej. Niezawisłość sędziowska i jej gwarancje. Sądownictwo powszechne a sądownictwo administracyjne. Trybunały – zagadnienia ogólne.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 13:00
Spotkanie festiwalowe „Good times, bad times” – o postrzeganiu czasu w bieganiu amatorskim i rekreacyjnym

Prawie cała Polska biega. Podczas treningów i zawodów można zobaczyć wielu biegaczy wpatrujących się jak zaczarowani w zegarki biegowe czy w telefony z aplikacjami treningowymi. Angażując się coraz bardziej w bieganie z coraz większym zapałem odmierzają sekundy i minuty, porównują czasy poszczególnych kilometrów, analizują międzyczasy, obliczają czasy netto i brutto. Jak widać temat czasu w sporcie jest ważny. Ale warto pamiętać, że czas to nie tylko ten „obiektywny”, wyznaczany przez stopery, lecz też ten „subiektywny”, czyli nasza ocena i nastawienie wobec czasu. Mimo, że to ten pierwszy mówi o wygranej czy przegranej, rekordzie życiowym lub o naszych postępach w danej dyscyplinie, okazuje się, że to czas "subiektywny" bywa częstokroć ważniejszy. To od niego zależy m.in. jakie aktywności będziemy podejmować, jak będziemy sobie radzić z porażkami oraz jakie cele będziemy sobie wyznaczać. Także od tego jak postrzegamy czas i jakie przyjmujemy perspektywy czasowe będą zależeć nasze "twarde" wyniki biegowe.
W czasie warsztatów przedstawię najważniejsze badania i teorie dotyczące postrzegania czasu w sporcie, ale przede wszystkim będziemy koncentrować się na wzmacnianiu wspierającego nas czasu „subiektywnego”. Poznamy czym są perspektywy czasowe i jak mogą one wpływać na nasze życie oraz jak można je tak "trenować", by osiągać jak najlepsze czasy "obiektywne". 

Zapraszamy nie tylko biegaczy. :-)

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 13:00
 • sob., 2019-09-21 14:00
Spotkanie festiwalowe The Power of Love: How to survive in the maze of emotions, resolve conflicts and read your partner?

Love, one of the most compelling drives in human life, has not only been under-researched, but also viewed as a psychic, un-measurable and unruly subject, a realm envisioned by art, literature and philosophy, areas considered less relevant for science and more for pleasurable pursuit. No wonder, because when we fall in love, we enter the realm of a fairly tale and abandon rational thinking. Moreover, we believe that we have just met our soul mate and that we have been waiting exactly for that very person. Now all our dreams can finally come true… The reality, however, is often very different and our amazing relationship may suddenly end, leaving us with emptiness and disappointment.

 

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 14:00
Spotkanie festiwalowe Warsztat dziennikarski: sztuka wystąpień publicznych

Warsztat dziennikarski, prowadzony przez dziennikarzy radiowo - telewizyjnych współpracujących na stałe z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS, umożliwi gościom zapoznanie się i doświadczenie pracy z kamerą oraz z mikrofonem w studiu radiowo - telewizyjnym Uniwersytetu SWPS, pod czujnym okiem profesjonalistów.

godz.12 - M. Zamachowska

godz.13 – M. Kasprzak

godz.14 R. Mróz

godz.15 – B. Tadla

godz. 16 – J. Kaszyński

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 12:00
 • sob., 2019-09-21 13:00
 • sob., 2019-09-21 14:00
 • sob., 2019-09-21 15:00
 • sob., 2019-09-21 16:00
Spotkanie festiwalowe „Good times, bad times” – o postrzeganiu czasu w bieganiu amatorskim i rekreacyjnym

Prawie cała Polska biega. Podczas treningów i zawodów można zobaczyć wielu biegaczy wpatrujących się jak zaczarowani w zegarki biegowe czy w telefony z aplikacjami treningowymi. Angażując się coraz bardziej w bieganie z coraz większym zapałem odmierzają sekundy i minuty, porównują czasy poszczególnych kilometrów, analizują międzyczasy, obliczają czasy netto i brutto. Jak widać temat czasu w sporcie jest ważny. Ale warto pamiętać, że czas to nie tylko ten „obiektywny”, wyznaczany przez stopery, lecz też ten „subiektywny”, czyli nasza ocena i nastawienie wobec czasu. Mimo, że to ten pierwszy mówi o wygranej czy przegranej, rekordzie życiowym lub o naszych postępach w danej dyscyplinie, okazuje się, że to czas "subiektywny" bywa częstokroć ważniejszy. To od niego zależy m.in. jakie aktywności będziemy podejmować, jak będziemy sobie radzić z porażkami oraz jakie cele będziemy sobie wyznaczać. Także od tego jak postrzegamy czas i jakie przyjmujemy perspektywy czasowe będą zależeć nasze "twarde" wyniki biegowe.
W czasie warsztatów przedstawię najważniejsze badania i teorie dotyczące postrzegania czasu w sporcie, ale przede wszystkim będziemy koncentrować się na wzmacnianiu wspierającego nas czasu „subiektywnego”. Poznamy czym są perspektywy czasowe i jak mogą one wpływać na nasze życie oraz jak można je tak "trenować", by osiągać jak najlepsze czasy "obiektywne". 

Zapraszamy nie tylko biegaczy. :-)

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 13:00
 • sob., 2019-09-21 14:00
Spotkanie festiwalowe Bądź innowacyjny albo zgiń. Janusowe oblicze innowacji

Nie byłoby naszej cywilizacji bez innowacji. Nie byłoby postępu, który jest centralną ideą kultury europejskiej w ostatnich kilku stuleciach. Nie byłoby komfortu życia, dziesiątkowałyby nas zarazy, średnia życia nie przekraczałaby 30 lat. Listę dobrodziejstw, jakie przyniosła innowacyjność można mnożyć bez końca, a i tak ciężko byłoby ją wyczerpać. Od kiedy ludzie Zachodu wszczepili sobie gen neofilii – umiłowania nowości o innowacjach mówi się tylko pozytywnie. Dzięki innowacjom jeszcze nigdy tak wielu ludziom nie żyło się tak dobrze w komforcie materialnym (niekoniecznie psychicznym). Innowacja ma jednak janusowe oblicze: narzuca imperatyw nowości. Zastawia pułapkę: coraz więcej efektywności coraz mniej rozumności.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 15:00
Spotkanie festiwalowe Jak pachnie kolor? Innowacyjne podejście do psychologii kolorów

Wykład z elementami warsztatu o tym jak przewidzieć wpływ kolorów na zachowanie człowieka w procesie komunikacji interpersonalnej oraz jaką rolę odgrywa kolor w życiu codziennym, a także w kulturze, sztuce i biznesie?

Kolor jako wrażenie zmysłowe wpływa na nasze zachowania, emocje i nastroje. Barwy oddziałując na centralny układ nerwowy i korę mózgową, mogą wyzwalać i stymulować wspomnienia, myśli i doświadczenia. Natomiast wybór odpowiedniego koloru ma istotny wpływ na wszystkie wrażenia zmysłowe, które pozwalają na wizualizację tożsamości osoby, firmy czy marki. Widziane przez ludzi kolory są tworzone przez fale świetlne. Różne kolory mogą wywoływać odmienne efekty psychologiczne i bezpośrednio oddziaływać na ludzki organizm i psychikę. Barwy są obecne we wszystkich dziedzinach życia od koloru ubrań, poprzez wystrój wnętrz, aż po wykorzystanie koloru jako narzędzia w świecie biznesu, marketingu i reklamy.

Na wykładzie opowiem czym jest kolor? Jak wpływa na nasze codzienne życie? Czy możemy kontrolować oraz zmieniać nasze emocje, myśli i nastroje przy pomocy kolorów? Co dzieje się w naszym mózgu, kiedy widzimy kolory? A także, czy kolory pachną i przybierają kształty oraz jak wpływają na naszą wyobraźnię, postawę twórczą i innowacyjne podejście do życia? Można będzie się także dowiedzieć jak skutecznie zarządzać kolorem i w jaki sposób dopasować kolor do konkretnej sytuacji?

 

 

 

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 15:00
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE_Kłamstwa i fakty o “kryzysie uchodźców”. Ludzie w Limbo

W ostatnich latach politycy i media straszą europejskie społeczeństwa zalewem uchodźców. Utrzymują, że ‘Islam zagraża naszej kulturze i wolności,’ ‘że uciekający przed śmiercią i głodem wprowadzą własne prawa religijne pozbawiając kobiety podstawowych praw’, że ‘będzie rozbój i bezrobocie’, no i że ‘będziemy umierać od sprowadzonych chorób’. Taki apokaliptyczny wizerunek popiera się milionowymi cyframi szacującymi liczbę uchodźców dobijających się do drzwi Europy. Mamy się bać i się boimy. Przekaz jest skuteczny.

Na podstawie analizy danych zgromadzonych w trakcie dwuletniego badania etnograficznego prowadzonego w obozie dla uchodźców na południu Europy, porównań dokonanych z innymi badaniami (Francja, Włochy, Grecja, UK) okazuje się, że wzbudzona celowo panika moralna jest nieuzasadniona. Tejże mocnej konkluzji towarzyszy drugie odkrycie, które ujawnia zjawisko, którego trzeba się bać. Systemy stworzone przez różne społeczeństwa i oficjalnie mające na celu pomoc i zapewnienie opieki nad uchodźcami działają w różny sposób. Brak odpowiedniej kontroli ze strony instytucji nadrzędnych (europejskich) umożliwia w niektórych miejscach korupcję i prowadzi do złego traktowania uchodźców przez ludzi i instytucje zawodowo zajmujące się ich opieką. Uchodźcy będąc bez możliwości zwrócenia się o pomoc w sytuacji nadużyć i wykorzystywania stają się ofiarą zarówno ludzi ze społeczności przyjmującej jak i organizacji przestępczych (złożonych z “lokalnych” europejskich obywateli). Uchodźcy są ludźmi żyjącymi w Limbo – pozostają oni w przestrzeni, której nie widzimy i nie chcemy widzieć – w nicości. Są oni skazani na niebyt.  Skazani przez nas – na Limbo.

Projekt HOPE wsparty finansowo przez NCN - OPUS, nr 2017/25/B/HS6/01725.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 15:00
Spotkanie festiwalowe Talent i wytrwałość: klucz do innowacji

Połączenie talentu i wytrwałości może być kluczem do sukcesu. Badania pokazują wyraźnie, że ci którzy odnieśli największe sukcesy w nauce, technice i technologii, biznesie, edukacji i są uznawani za innowatorów, byli jednocześnie wybitnie utalentowani i wytrwali w swoich działaniach. Oznacza to, że sam talent nie jest żadną gwarancją sukcesu. Co więcej, sam talent jest często przeceniany. Co w takim razie odróżnia tych najlepszych od całej reszty? Znane są liczne przypadki wybitnie utalentowanych osób, które nigdy nie osiągnęły żadnego znaczącego sukcesu. Czy rzeczywiście talent połączony z wytrwałością jest kluczem do odkrywania innowacji? Odpowiedzi na to pytanie będziemy poszukiwać wspólnie podczas warsztatu.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 15:00
Spotkanie festiwalowe Warsztat dziennikarski: sztuka wystąpień publicznych

Warsztat dziennikarski, prowadzony przez dziennikarzy radiowo - telewizyjnych współpracujących na stałe z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS, umożliwi gościom zapoznanie się i doświadczenie pracy z kamerą oraz z mikrofonem w studiu radiowo - telewizyjnym Uniwersytetu SWPS, pod czujnym okiem profesjonalistów.

godz.12 - M. Zamachowska

godz.13 – M. Kasprzak

godz.14 R. Mróz

godz.15 – B. Tadla

godz. 16 – J. Kaszyński

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 12:00
 • sob., 2019-09-21 13:00
 • sob., 2019-09-21 14:00
 • sob., 2019-09-21 15:00
 • sob., 2019-09-21 16:00
Spotkanie festiwalowe Warsztat dziennikarski: sztuka wystąpień publicznych

Warsztat dziennikarski, prowadzony przez dziennikarzy radiowo - telewizyjnych współpracujących na stałe z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS, umożliwi gościom zapoznanie się i doświadczenie pracy z kamerą oraz z mikrofonem w studiu radiowo - telewizyjnym Uniwersytetu SWPS, pod czujnym okiem profesjonalistów.

godz.12 - M. Zamachowska

godz.13 – M. Kasprzak

godz.14 R. Mróz

godz.15 – B. Tadla

godz. 16 – J. Kaszyński

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 12:00
 • sob., 2019-09-21 13:00
 • sob., 2019-09-21 14:00
 • sob., 2019-09-21 15:00
 • sob., 2019-09-21 16:00
Spotkanie festiwalowe Unia Europejska wpływa na nasze codzienne życie?

Unia Europejska ma istotny wpływ na życie swoich obywateli, jednak rzadko kiedy dostrzegamy to i jesteśmy tego świadomi. Wykład w przystępny sposób pokazuje jaki jest ten wpływ i  w których sferach naszego codziennego życia doświadczamy go. Liczne przykłady ilustrują znaczenie regulacji unijnych dla naszych codziennych aktywności, m.in.  korzystanie z transportu publicznego i rowerowego, dostęp do Internetu, możliwość swobodnego podróżowania, pracy i edukacji w Europie, oznakowanie produktów spożywczych, ich składu i zawartości, ujednolicenie ładowarek do telefonów, ostrzeżeń na paczkach papierosów etc.

Nauki społeczne
 • ndz., 2019-09-22 10:00
Spotkanie festiwalowe Czy z wiekiem pamięć musi się pogarszać?

Zdolności pamięciowe człowieka zmieniają się z wiekiem. Nie jest tajemnicą, że z czasem funkcjonowanie naszego umysłu zaczyna się pogarszać. Dlaczego tak się dzieje? Czy osłabia się działanie "całej" pamięci, czy tylko jej niektórych aspektów? Czy można zrobić coś, żeby przeciwdziałać tym negatywnym zmianom? Zapraszam na wykład z elementami warsztatu, podczas którego odpowiemy na najważniejsze pytania oraz wykonamy kilka ćwiczeń trenujących umysł.

Nauki społeczne
 • ndz., 2019-09-22 11:00
Spotkanie festiwalowe Konsensus czy dyssensus? Dyskurs parlamentarny w Szwecji i Polsce

Czym się różni szwedzki i polski dyskurs polityki? Czy szwedzcy parlamentarzyści używają nieparlamentarny wyrażeń? Czy pokrzykują na siebie nawzajem i wybuchają śmiechem? Jak na tle innych krajów wyglądają posiedzenia Sejmu? Podczas wykładu porównamy dyskursy parlamentarne w Szwecji i Polsce. Zastanowimy się również, jaki język debaty jest korzystny dla społeczeństwa.

Nauki społeczne
 • ndz., 2019-09-22 11:00
Spotkanie festiwalowe Unia Europejska jako samochód

Wyobrazimy sobie, że my wszyscy – obywatele UE – są pasażerami, a UE jest autonomicznym samochodem. Jako pasażerowie, zwykle oczekujemy od samochodu tego samego: dostania się z punktu A do punktu B w komforcie, bezpieczeństwie i przyjemności. I każdy istniejący samochód jest zaprojektowany tak, aby spełnić te oczekiwania.
Jako obywatele UE, lubimy żyć bogatym, spokojnym i zdrowym życiem. UE również jest projektowana w sposób to umożliwiający. Ponadto, jako obywatele jesteśmy bezpośrednio odpowiedzialni za inżynierię UE!
Każdy samochód jest tym, czego oczekuje od niego konsument i co mogą zaoferować producenci. Idziemy do salonów i kupujemy model, który lubimy. Rozważamy markę, technologie, moc, bezpieczeństwo, luksus i inne specyfikacje. 

Mówiąc o polityce, nasze głosowanie na partie i kandydatów jest równoznaczne z wypłatą pieniędzy w salonie dealerskim. Dlatego UE jest tym, co robimy poprzez wybór naszych krajowych posłów i partii do PE. Decydując się na ich programy i osobowości, upoważniamy ich do „konstruowania” UE w taki sposób, jakiego oczekujemy. Wzywamy ich do przekształcenia UE w najbardziej komfortowy i zaawansowany samochód autonomiczny, z którego będziemy mieli przyjemność korzystać.

Oczywiście, ten samochód ma swój silnik, skrzynie biegów, system sterowania. Jednak o tym opowiem Państwu podczas spotkania.

Nauki społeczne
 • ndz., 2019-09-22 11:00
Spotkanie festiwalowe Zaprzyjaźnij się czasem! Garść wiedzy o czasie psychologicznym

Uczestnicy otrzymają kluczowe informacje o czasie psychologicznym, orientacjach temporalnych i kompetencjach temporalnych oraz ich znaczeniu dla jakości życia. Podyskutujemy o sposobach na 'marnowanie' i 'zyskiwanie' czasu. Zastanowimy się, na czym polega 'paradoks czasu' wg Philipa Zimbardo oraz 'fenomen czasu' wg Claudii Hammond, autorki książki "70 minut na godzinę". Omówimy matrycę Eisenhovera i zasady Coveya - podyskutujemy, czy mogą nam pomóc w 'zorganizowaniu" sobie czasu na to, na co chcielibyśmy go mieć więcej.

Nauki społeczne
 • ndz., 2019-09-22 11:00
Spotkanie festiwalowe Czy w Europie mamy kryzys demograficzny?

W Europie zachodzą poważne zmiany demograficzne, społeczeństwa starzeją się, a dzieci rodzi się coraz mniej. Czy zatem mamy do czynienia z kryzysem demograficznym? Podczas wykładu analizowane będą uwarunkowania społeczne, kulturowe i ekonomiczne procesów demograficznych w Europie, w tym zmiany modelu rodziny, wzorów dzietności, stylu życia, sytuacji gospodarczej, modeli polityki rodzinnej. Jak te procesy zachodzą w wybranych państwach europejskich? Czy w Polsce mamy do czynienia z zapaścią demograficzną? Jakie są konsekwencje tych zmian, jakie prognozy?

Nauki społeczne
 • ndz., 2019-09-22 12:00
Spotkanie festiwalowe Rozrywka i wypoczynek na wsi we współczesnych Chinach: przykład z prowincji Hunan

Czas, kiedy po kolacji prawie wszyscy siedzieli przed telewizorami już minął. Obecnie mieszkańcy chińskiej wsi wykorzystują w znacznie większym stopniu inne sposoby spędzania wolnego czasu. Słuchacze wykładu będą mogli się z nimi zapoznać oraz dowiedzieć się jakie rozrywki są najbardziej popularne w wiejskich rejonach Chin. Ponadto dowiedzą się tego, jakie znaczenie mają dokonujące się w nich przezmiany z perspektywy antropologicznej.

Nauki społeczne
 • ndz., 2019-09-22 13:00
Spotkanie festiwalowe Zmiany i konflikty - co warto o nich wiedzieć, żeby mniej się ich bać?

Zmiany, konflikty i kryzysy to nieodłączna część naszego życia osobistego i społecznego. Czy są nam potrzebne? Czy mogą być korzystne? Dlaczego obawiamy się zmian i często rezygnujemy w trakcie? Jak przebiegają konflikty? Od czego zależy ich dynamika i szanse na pozytywne rozwiązanie? Czy/Jak można nimi zarządzać? Jakie możemy mieć strategie radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi? Porozmawiamy o tym, co warto wiedzieć o zmianach i konfliktach, aby mniej się obawiać ich pojawienia się oraz minimalizować straty i maksymalizować potencjalne korzyści.

Nauki społeczne
 • ndz., 2019-09-22 13:00
Spotkanie festiwalowe Tożsamość znana i (nie)znana ukraińskich migrantek – implikacje badawcze w Polsce i na Ukrainie

Celem wystąpienia jest ukazanie strategii tożsamościowych  ukraińskich kobiet -  migrantek poprzez odwołanie się do wyników badań prowadzonych w Polsce i na Ukrainie. Autorka przedstawi autopercepcję ukraińskich kobiet - migrantek mieszkających w Polsce oraz ukaże jak są one postrzegane i wartościowane przez „swoich” na Ukrainie, a więc członków ich własnych rodzin lub najbliższego środowiska sąsiedzkiego. Jednocześnie referentka postara się odpowiedzieć na pytanie czy kobieta-Ukrainka uwikłana w sytuację migracji to nadal „Swoja-Ukrainka” czy Ukrainka, która stała się „Obca”, ponieważ w wymiarze temporalnym i przestrzennym uległa europeizacji i przemianom kulturowym w obszarze ról płciowych i społecznych. W czasie wykładu zostaną omówione czynniki, które przyczyniają się do tego, że ukraińskie kobiety podejmują decyzję o migracji, niejednokrotnie pozostawiając w ojczyźnie zarówno swoich mężów, jak i dzieci. Referentka opowie również o problemach i trudnościach, z którymi borykają się ukraińskie migrantki, a także przybliży ich życie codzienne w wymiarze funkcjonowania na rynku pracy, kwestii edukacji dzieci ukraińskich w polskich szkołach, czy też zwykłych, prozaicznych spraw związanych z pracą, domem i formami spędzania czasu wolnego.

Nauki społeczne
 • ndz., 2019-09-22 14:00
Spotkanie festiwalowe Historia Kościoła Katolickiego w Chinach

Misje katolickie w Chinach sięgają XVI wieku. Zaś dzieje Kościoła katolickiego w Chinach są skomplikowane i pełne nieoczekiwanych zakrętów. Składają się na nie między innymi: polityka inkulturacji stosowana przez Jezuitów i uznanie ich na dworze cesarskim, prześladowania, protekcja obcych mocarstw w czasie, kiedy Chiny stały się półkolonią Zachodu, święci męczennicy mordowani podczas powstania bokserów, tudzież skomplikowane i niejednoznaczne relacje z władzami komunistycznymi.

Nauki społeczne
 • ndz., 2019-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Z perspektywy czułej żyrafy, czyli kilka słów o empatii i komunikacji bez przemocy

Nikomu nie jest obce poczucie krzywdy doznanej w wyniku nieumiejętnej lub celowo wrogiej komunikacji, zarówno ze strony najbliższych, jak i ledwo znanych, czy zupełnie obcych osób. Coraz częściej stajemy się ofiarami otwartych ataków lub anonimowego hejtu. Często również sami widzimy własną niekompetencję w zakresie porozumiewania się z innymi. Jak odmówić, postawić granicę, przekazać krytyczną uwagę nie wyrządzając krzywdy, nie eskalując konfliktu, jednocześnie nie rezygnując z własnych praw? Zastanowimy się nad tym, co znaczy porozumienie bez przemocy oraz jakie znaczenie dla jakości komunikacji i jakości życia ma empatia.

Nauki społeczne
 • ndz., 2019-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Prawacy, lewacy i naziole". Radykalizacja debaty publicznej czy zmiana społeczna na miarę czasów?

Polski dyskurs publiczny za sprawą rozmaitych czynników i procesów przeżywa niespotykaną dotąd polaryzację opinii społecznych. Podział na wrogie plemiona „prawaków” i „lewaków”, gotowych bronić swoich wizji rzeczywistości „do ostatniej kropki”, widoczny jest już nie tylko w przestrzeni medialnej, ale i w przestrzeni publicznej. Uwidacznia się on w szczególności wokół dyskusji nad tematami ‘kontrowersyjnymi’, jak aborcja, pedofilia, kryzys uchodźczy czy prawa mniejszości, zatem kwestii, w których nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi, bez naruszania spójności tożsamości (Polak-katolik, postępowy Polak) oraz konsensusu wartości. Jednocześnie znaczenie zyskuje pojęcie postprawdy – swoistego naginania rzeczywistości do życzeniowej wizji świata oraz zamykania się w tzw. „bańkach informacyjnych”, do których z trudem dociera przekaz niezgodny z przekonaniami. A może jedynie... podkreślany w mediach poziom wrogości w Polsce i zjawisko przywoływania resentymentów dotyczy grup marginalnych, a w przestrzeni publicznej nic się nie zmieniło? Może to, co nazywamy polaryzacją i podziałem na plemiona jest znanym od dawna na Zachodzie zubożeniem debaty publicznej („każdy mówi, ale nikt nie słucha”) i przykładaniem mniejszej wagi do faktów niż celu, jakiemu ma służyć określony dobór mniej lub bardziej zweryfikowanych informacji (wówczas za Nietzschem możemy powiedzieć, że nie ma faktów, są jedynie interpretacje!). Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyniki badania dyskursu publicznego w dzielących Polaków kwestiach: m.in. przyjmowania uchodźców, dopuszczalności aborcji, penalizacji pedofilii. Staną się one punktem wyjścia do dyskusji, czy zmiany, które widzimy w dyskursie publicznym są naszym „polskim poletkiem” czy globalnym trendem, widocznym również w innych krajach.

Nauki społeczne
 • ndz., 2019-09-22 16:00
Spotkanie festiwalowe Ciekawość, pierwszy krok do piekła?

Zapoznamy się z zaganieniami takimi jak:  zachowania eksploracyjne, ciekawość, ewolucja ciekawości, mechanizmy motywacyjne, porównania pomiędzy ludźmi oraz zwierzętami. Poszukamy odpowiedzi na pytanie zadane w tytule spotkania.

Spotkanie będzie miało następującą strukturę:

 

 • Wykład wprowadzający, ok 30 min (W. Pisula). Tematyka: zachowania eksploracyjne, ciekawość, ewolucja ciekawości, mechanizmy motywacyjne, porównania pomiędzy ludźmi oraz zwierzętami. Porównania zwierząt znajdujących się na odległych pozycjach drzewa filogenetycznego.  W trakcie tej części poszukamy odpowiedzi na pytanie zadane w tytule spotkania.
 • Prezentacja najciekawszych nagrań zachowań motywowanych ciekawością z naszej pracowni, połączona z prezentacją wybranych urządzeń pomiarowych oraz sposobów analizy - zajęcia quasi warsztatowe, ok, 1h
 • Dyskusja swobodna, ok 30 min
Nauki społeczne
 • pon., 2019-09-23 17:00
Spotkanie festiwalowe Jak gry komputerowe zmieniają mózg?

Wprowadzeniem do prezentacji są wyniki badań podstawowych zespołu GAMESlab nad wpływem doświadczenia z grami komputerowymi na zdolności umysłowe. Efekty tych prac dały początek projektowi badawczo-rozwojowemu ESPORTSlab, któremu poświęcona będzie druga część wystąpienia. Omówione zostaną podstawowe problemy badawcze, skala realizacji oraz koncepcja planu badań.

Nauki społeczne
 • wt., 2019-09-24 15:00
Spotkanie festiwalowe Jak zmienia się postrzeganie żywności we współczesnych społeczeństwach?

Socjologowie zauważają, że we współczesnych społeczeństwach (post-przemysłowych) ludzie postrzegają żywność inaczej niż na wcześniejszych etapach rozwoju społecznego. Żywność przede wszystkim stała się dzisiaj produktem: wytwarza się ją w wielkich fabrykach, stosując nowoczesne technologie. Podobnie jak inne produkty, żywność ma dzisiaj wartość marketingową: ma służyć pomnażaniu zysków produkujących ją wielkich korporacji, ale też zaspokajaniu naszych pragnień. Nie chodzi tutaj tylko o zaspokojenie głodu czy pragnienia, ale też obietnicy zawartej w reklamie, że dany produkt nas odchudzi, doda nam energii czy poprawi nastrój.

W jaki sposób i pod wpływem jakich procesów społecznych żywność zmienia współcześnie swoje znaczenie symboliczne? Jak możemy wytłumaczyć powstawanie ruchów społecznych mających na celu poprawę jakości żywności produkowanej przemysłowo? Dlaczego rosnącą popularnością cieszy się żywność wytwarzana tradycyjnymi sposobami? Jakie inne konsekwencje niesie ze sobą uprzemysłowienie produkcji żywności? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie krótkiego wykładu

 

Nauki społeczne
 • wt., 2019-09-24 16:30
Spotkanie festiwalowe Średniowieczne procesy zwierząt

Spośród bogatej historii zwierząt w średniowieczu uwagę przyciągają procesy sądowe zwierząt. Pomysł, by wysuwać wobec nich roszczenia prawne i skazywać je na kary wydaje się zrazu nieprawdopodobny. A jednak od połowy XIII wieku przez kolejne trzy stulecia funkcjonowały trybunały, które orzekały w sprawach „przestępstw” popełnianych przez różnego typu zwierzęta. Liczba procesów sądowych wcale nie była tak mała i nie można zaliczyć ich do typu nieistotnych marginaliów. Skąd zatem wziął się pomysł, by pozywać przed sądy zwierzęta? Jak próbowano go uzasadnić i w oparciu o jakie argumenty go krytykowano? Jak wyglądał przebieg procesu i jakie typy procesów wyróżniano? Za co karano zwierzęta i jakie kary im wymierzano? I wreszcie, jakie „przestępstwa” były najsurowiej karane i dlaczego?

Nauki społeczne
 • wt., 2019-09-24 17:30
Spotkanie festiwalowe Coachingowy styl zarządzania

 

Czym styl coachingowy różni się od innych styli zarządzania? W jaki sposób można go zastosować? Jakie wyzwania stoją przed menedżerem coachem? Podczas wykładu słuchacze dowiedzą się, jaka zależność zachodzi pomiędzy wprowadzeniem tego stylu zarządzania, a poziomem zaangażowania pracowników oraz jak wspierać menadżerów, gotowych podjąć wyzwanie związane ze zmianą stylu zarządzania zespołami.

 

Nauki społeczne
 • wt., 2019-09-24 18:00
Spotkanie festiwalowe Czy awatar może cię zestresować? Stres społeczny w VR z punktu widzenia neuronauki

Technologia wirtualnej rzeczywistości (VR) rozwija się w zawrotnym tempie, znajdując szerokie zastosowanie nie tylko w rozrywce, ale także w wielu innych dziedzinach. To nowoczesne narzędzie pozwala na tworzenie symulacji złożonych wirtualnych środowisk, które do złudzenia mogą przypominać rzeczywistość. W ostatnich latach obserwuje się ciągły wzrost zainteresowania tą techniką również na polu badań naukowych. Połączenie technologii VR i dostępnych metod pomiaru aktywności układu nerwowego oraz reakcji psychofizjologicznych otwiera całkiem nowe perspektywy dla neuronauki klinicznej i społecznej. Podczas spotkania porozmawiamy o możliwościach, które niesie ze sobą mariaż VR i nauki, jak również o ograniczeniach, które temu towarzyszą. Poszukamy odpowiedzi na pojawiające się pytania: po co badamy stres społeczny? Czy VR jest odpowiednią do tego techniką? Czy poziom stresu społecznego da się obiektywnie zmierzyć? Co się dzieje z ciałem, gdy odczuwamy stres? Czy awatar zestresuje nas tak samo jak człowiek?

Nauki społeczne
 • śr., 2019-09-25 16:00
Spotkanie festiwalowe Święte księgi w badaniach psychologów

Podczas spotkania spróbujemy spojrzeć na święte księgi judaizmu i chrześcijaństwa w świetle osiągnięć współczesnej psychologii. Dynamiczny rozwój tej dyscypliny dostarcza z roku na rok nie tylko nowych teorii i pojęć, ale też sprawdzonych empirycznie narzędzi, pozwalających podjąć niezwykle interesujące badania nad tekstami świętymi a także nad mentalnością ludzi minionej epoki. W pierwszej części spotkania zaprezentujemy najważniejsze światowe osiągnięcia psychologów w tej dziedzinie, zarówno te kontrowersyjne jak i szeroko uznane w środowisku naukowym (szczególnie cross-cultural psychology, social cognition i psycholingwistyki). Przedstawimy także efekty wybranych, oryginalnych badań prowadzonych w Instytucie Psychologii PAN w Warszawie.
W części drugiej spróbujemy przybliżyć mentalny świat autorów ksiąg świętych i odpowiedzieć na pytania:
- jak postrzegali ówczesny świat autorzy tych ksiąg?
- jak (i jakie) przeżywali wówczas emocje?
- czy ich pojęcie „ja” różniło się od naszego, a jeśli tak, to w jakim sensie?
- czy istnieje szansa odtworzenia psychologicznego portretu założycieli wielkich religii jak np. Mojżesz lub Chrystus?

Nauki społeczne
 • czw., 2019-09-26 17:00
Spotkanie festiwalowe Wszystko, co chcecie wiedzieć o coachingu a nie ma się kogo zapytać.

 

Czy coaching jest modą? Kim właściwie jest coach i co dobrego może nam zaoferować? Czy warto skorzystać z takiego wsparcia? Co różni coacha od eksperta i kogo potrzebuje obecnie społeczeństwo? Podczas wykładu słuchacze poznają fakty i mity na temat tej metody polepszania jakości swojego życia, otrzymają odpowiedzi na nurtujące ich pytania, a także dowiedzą się co należy zrobić, żeby zostać coachem.

Nauki społeczne
 • czw., 2019-09-26 18:00
Spotkanie festiwalowe Sprawiedliwość klimatyczna: wybory etyczne i prakseologiczne

Zmiany klimatyczne, a ściślej zachodząca obecnie globalna destabilizacja klimatu panującego na Ziemi, rodzi pytania o zakres odpowiedzialności i powinności określonych podmiotów (m.in. państw, rządowych organizacji międzynarodowych, korporacji transnarodowych, przedstawicieli władz centralnych, regionalnych, lokalnych, wreszcie zwykłych obywateli) za zaistniały stan rzeczy oraz o wybór efektywnych strategii zapobiegawczych zachodzącym procesom. Istotne wobec tego stają się następujące zagadnienia: kto przed kim i w jaki sposób odpowiada (np. państwa bogatej Północy vs. biedne kraje Południa, wielkie korporacje versus „zwykli” obywatele itp.) oraz kto i jak powinien postępować (dotyczy to poszczególnych aktorów danej kategorii), aby skutecznie ograniczyć lub zatrzymać zachodzące w atmosferze Ziemi zjawiska? Rożne podmioty (od państw narodowych poczynając a na indywidualnych ludziach kończąc, będących w podwójnej roli: obywateli z jednej strony, a drugiej – konsumentów) w różnym stopniu przyczyniają się do zmian klimatycznych. Status formalno-prawny i potencjał danych podmiotów warunkuje w znaczącym zakresie ich ślad ekologiczny. Kwestia podziału odpowiedzialności i koniecznych do podjęcia przez danych aktorów zadań składających się strategię walki z globalnym ociepleniem nie jest jednak oczywista i wzbudza liczne kontrowersje. Omówiony zostanie aspekt moralny globalnych zmian klimatycznych (w kategoriach winy i zadośćuczynienia) oraz aspekt prakseologiczny (związany z wybieraniem adekwatnych, tj. skutecznych, strategii postępowania względem stawianych celów ekologicznych). Uwzględnione będą uwarunkowania społeczno-polit. działań aktorów danej kategorii oraz problem uznawanych przez dane podmioty norm i wartości kształtujących ich decyzje wobec pojęcia sprawiedliwości.

Nauki społeczne
 • pt., 2019-09-27 17:00
Spotkanie festiwalowe Czy sondaże wyborcze kłamią?

Sondaże wyborcze stały się współczesnym miernikiem nastrojów społecznych. Przez część opinii publicznej są one jednak odbierane negatywnie, jako nieskuteczny sposób przewidywania przyszłości. Czym różni się sondaż wyborczy od innych badań tego typu? Czym jest sondaż społeczny i czy dzięki niemu można oszacować wynik wyborów? Na te i inne pytania spróbujemy wspólnie odpowiedzieć ze słuchaczami podczas wykładu pt. "Czy sondaże wyborcze kłamią?".

Nauki społeczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Miejsca pamięci współczesnej Chorwacji i Serbii. Co zostało z dawnej Jugosławii?

Spotkanie będzie polegało na pokazie zdjęć miejsc pamięci z Chorwacji i Serbii związanych z polityką pamięci tych dwu państw od rozpadu Jugosławii w 1991 r. do dziś. Omawiając slajdy, prowadzący zrekonstruuje podstawowe mity historyczne z czasów średniowiecza i nowożytności oraz II wojny światowej, na których opiera się współczesna tożsamość chorwacka i serbska. Choć w obu krajach odrzucono ideę jugosłowiańską, jednak nie usunięto wszystkich symboli z okresu 1945-1991. Oznacza to, że ulice marszałka Tity, pomniki walk partyzanckich czy symbole czerwonej gwiazdy nadal można spotkać na ulicach miast. W Chorwacji i Serbii nie było ustawy dekomunizacyjnej, co istotnie odróżnia je od Polski, Ukrainy czy państw bałtyckich. Skłania to do refleksji nad odmiennością jugosłowiańskiego komunizmu od komunizmu w państwach europejskich zależnych od ZSRR. Pokaz slajdów stanowi załącznik książki "Balast czy fundament? Serbia i Chorwacja wobec własnej historii od schyłku Jugosławii do współczesności", która ukaże się z końcem 2019 r.

Nauki społeczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Poznaj swoją osobowość

Celem warsztatu jest nabycie wiedzy na temat istniejących koncepcji osobowości poprzez ukazanie znaczenia czynników biologicznych, psychologicznych i społeczno-kulturowych, poznanie dynamiki funkcjonowania osobowości, a także zapoznanie z istniejącymi metodami opisu osobowości wraz z możliwością profesjonalnej autodiagnozy oraz interpretacji.

Warsztat jest przeznaczony dla osób dorosłych.

Nauki społeczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Przemoc wobec dzieci - diagnoza zjawiska i procedury postępowania

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat objawów krzywdzenia dzieci, procedury "Niebieskiej Karty" oraz przepisów prawnych dotyczących postępowania w sytuacji podejrzenia występowania przemocy wobec dziecka. Uczestnicy zajęć poznają narzędzia pomagające zweryfikować podejrzenie występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka oraz zapoznają się z algorytmami postępowania na konkretnych przykładach.

Grupa wiekowa: osoby dorosłe - pracownicy systemu oświaty - pedagodzy, psycholodzy oraz studenci pedagogiki i psychologii

Nauki społeczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Rzeczywistość wirtualna w terapii i szkoleniach

Treningi i szkolenia VR są efektywne i znacznie tańsze niż ich tradycyjne formy. Szkolenie VR umożliwia przećwiczenie konkretnych czynności potrzebnych w pracy. W odróżnieniu od tradycyjnych instrukcji czy materiałów wideo, w VR uczestnik zdobywa nie tylko wiedzę, ale też elementarne doświadczenie. Dzięki digitalizacji zachowania może otrzymać precyzyjną informację zwrotną i ćwiczyć różne scenariusze, tworzone na bazie uprzednich doświadczeń. VR umożliwia przeniesienie uczestników w miejsca trudno dostępne lub niebezpieczne  (np. w przypadku strażaków lub górników), a także ćwiczenie umiejętności „miękkich”.

Symulacje VRLab IPPAN pozwalają na ćwiczenie np. publicznych wystąpień, gdzie ważne jest utrzymywanie kontaktu wzrokowego ze słuchaczami. Innym przykładem może być kierowana do nauczycieli symulacja, w której mogą się oni wcielić w rolę ucznia z dysleksją.  Wyniki badań dowodzą, że przyjmowanie perspektywy innej osoby prowadzi do zmiany zwyczajowego sposobu myślenia o problemach, a przez to, zmiany postaw i zachowania.

Pierwsze udokumentowane próby stosowania VR w terapii leczenia akrofobii (czyli lęku wysokości). Rozwój technologii bardzo ułatwił tworzenie tego rodzaju środowisk. Obecnie można znaleźć bardzo wiele aplikacji wspomagających leczenie fobii.

Dzięki zjawisku ucieleśnienia poprawić można nastrój i ogólny dobrostan psychiczny. Uczestnik wciela się w awatara, czyli swoją cyfrową reprezentację, a to, czego doświadcza awatar, staje się realne dla niego realne. Awatar może przyjąć dowolną formę, a uczestnicy mogą się przenosić między wirtualnymi „ciałami”. Wykorzystali to naukowcy z Barcelony tworząc symulację, w której uczestnik wchodzi w rolę terapeuty i może sam sobie udzielić porady.

Nauki społeczne
 • pt., 2019-09-27 18:00