Tożsamość znana i (nie)znana ukraińskich migrantek – implikacje badawcze w Polsce i na Ukrainie

Numer: 
270

Celem wystąpienia jest ukazanie strategii tożsamościowych  ukraińskich kobiet -  migrantek poprzez odwołanie się do wyników badań prowadzonych w Polsce i na Ukrainie. Autorka przedstawi autopercepcję ukraińskich kobiet - migrantek mieszkających w Polsce oraz ukaże jak są one postrzegane i wartościowane przez „swoich” na Ukrainie, a więc członków ich własnych rodzin lub najbliższego środowiska sąsiedzkiego. Jednocześnie referentka postara się odpowiedzieć na pytanie czy kobieta-Ukrainka uwikłana w sytuację migracji to nadal „Swoja-Ukrainka” czy Ukrainka, która stała się „Obca”, ponieważ w wymiarze temporalnym i przestrzennym uległa europeizacji i przemianom kulturowym w obszarze ról płciowych i społecznych. W czasie wykładu zostaną omówione czynniki, które przyczyniają się do tego, że ukraińskie kobiety podejmują decyzję o migracji, niejednokrotnie pozostawiając w ojczyźnie zarówno swoich mężów, jak i dzieci. Referentka opowie również o problemach i trudnościach, z którymi borykają się ukraińskie migrantki, a także przybliży ich życie codzienne w wymiarze funkcjonowania na rynku pracy, kwestii edukacji dzieci ukraińskich w polskich szkołach, czy też zwykłych, prozaicznych spraw związanych z pracą, domem i formami spędzania czasu wolnego.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
niedziela, 22 Września, 2019 - 14:00
Czas trwania: 
75 minut
Opis skrócony: 
Celem wystąpienia jest ukazanie strategii tożsamościowych ukraińskich kobiet - migrantek poprzez odwołanie się do wyników badań prowadzonych w Polsce i na Ukrainie.
Organizator: 
dr
Joanna
Stepaniuk
Miejsce spotkania: 
Karowa 18
00-927 Warszawa
parter, sala im. Stefana Nowaka