Tajniki skutecznej komunikacji

Numer: 
36

Spotkanie na temat podstawowych zasad skutecznej komunikacji międzyludzkiej. Ludzie komunikują się nieustannie, wykorzystując do tego całą gamę słów, gestów i zachowań. Znajomość czynników i części składowych procesu komunikacji ma zasadnicze znaczenie dla budowanie dobrych relacji międzyludzkich, a tym samym przyczynia się do bardziej szczęśliwego i satysfakcjonującego życia. Dlatego głównym celem spotkania jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii społecznej i psychologii manipulacji mającej wpływ na kształt i jakość komunikacji interpersonalnej. Słuchacze podczas zajęć zdobędą elementarną wiedzę z zakresu procesów, stylów i kanałów komunikacyjnych. Nabędą także umiejętność interpretacji wybranych komunikatów niewerbalnych, udzielania informacji zwrotnej oraz aktywnego słuchania.

Termin: 
sobota, 21 Września, 2019 - 11:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Spotkanie na temat podstawowych zasad skutecznej komunikacji międzyludzkiej.
Organizator: 
dr
Martin
Dahl
Miejsce spotkania: 
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa
Sala 130. 1 piętro. Sektor C.