Czy w Europie mamy kryzys demograficzny?

Numer: 
269

W Europie zachodzą poważne zmiany demograficzne, społeczeństwa starzeją się, a dzieci rodzi się coraz mniej. Czy zatem mamy do czynienia z kryzysem demograficznym? Podczas wykładu analizowane będą uwarunkowania społeczne, kulturowe i ekonomiczne procesów demograficznych w Europie, w tym zmiany modelu rodziny, wzorów dzietności, stylu życia, sytuacji gospodarczej, modeli polityki rodzinnej. Jak te procesy zachodzą w wybranych państwach europejskich? Czy w Polsce mamy do czynienia z zapaścią demograficzną? Jakie są konsekwencje tych zmian, jakie prognozy?

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
niedziela, 22 Września, 2019 - 12:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
W Europie społeczeństwo starzeje się, rodzi się coraz mniej dzieci, a liczba Europejczyków maleje. Czy czeka nas kryzys demograficzny? Jakie są przyczyny i skutki tych przemian demograficznych?
Organizator: 
dr hab.
Urszula
Kurczewska
Miejsce spotkania: 
Karowa 18
00-927 Warszawa
parter, sala im. Stefana Nowaka