Epidemia mowy nienawiści. Jak hejt nas zmienia i czy możemy temu przeciwdziałać?

Numer: 
385

Internet jest w coraz większym stopniu przesycony nienawistnym językiem. Hejtują politycy, celebryci, nienawiść sączy się z mediów prywatnych i publicznych. Jak środowisko to zmienia użytkowników internetu, a w szczególności mediów społecznościowych? Jak wpływa to na ofiary mowy nienawiści? I w końcu: czy są jakieś sposoby by przeciwdziałać tym zjawiskom? Psychologia społeczna dostarcza tu wielu odpowiedzi, o których będzie mowa w trakcie wystąpienia.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
niedziela, 29 Września, 2019 - 12:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Internet jest w coraz większym stopniu przesycony nienawistnym językiem. Jak zmienia to użytkowników internetu? Jaki ma wpływ na ofiary mowy nienawiści? Czy są sposoby, by temu przeciwdziałać?
Organizator: 
dr hab.
Michał
Bilewicz
Miejsce spotkania: 
Ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
Budynek Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, parter, aula