Filmowa rzeczywistośc wirtualna ( Cinematic VR )

Numer: 
344

Filmowy VR (nazywanego często  ang. cinematic VR) to zupełnie nowy rodzaj doświadczeń,możliwy dzięki pojawieniu się na rynku kamer rejestryjących stereoskopowy obraz 360  stopni. W odróżnieniu od tradycyjnego VR, generowanego komputerowo, cechuje go fotorealizm. Od klasycznego filmu różni się zaś tym, że obraz otacza widza ze wszystkich stron. Ma też pewne ograniczenia-na razie nie jest interaktywny w takim stopniu,w jakim interaktywne mogą być gry komputerowe lub tradycyne środowiska wirtualne. Czy może przydać się do nauki,terpii,szkoleń? Dzięki tzw. iluzji obecności przestrzennej  współobecności można się spodziewać pozytywnych efektów. Uczestnicy umieszczeni w centrum wydarzeń mogą zapomnieć o otaczającym ich fizycznie świecie i w pełni doświadczać świata wirtualnego. Umiejętnie zrobiony film VR to większa motywacja do eksploracji, uwaga,pamięć wpływ na postawy i zachowania.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
sobota, 28 Września, 2019 - 12:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Filmowy VR to nowy rodzaj doświadczeń .Czy może przydać się do nauki ,terapii, szkoleń? Uczestnicy umieszczeni w centrum wydarzeń zapominają o fizycznym świecie i w pełni doświadczają wirtualnego.
Organizator: 
Współorganizator: 
PAN ZDP
dr
Grzegorz
Pochwatko
Miejsce spotkania: 
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, sala nr 161